• Sv. Václav je patronem České země
  • Sv. Václav je patronem České země a patronem šlechty, kněží a vinařů
  • Sv. Václav má svátek 28. Září
Socha sv. Václava ve Svatováclavské kapli pražské katedrály. Autor: Peter Parler – volné dílo

Kníže sv. Václav se narodil okolo roku 907, jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry. Dostalo se mu výborného vzdělání na škole v Budči a pod vlivem své babičky sv. Ludmily se přiklonil ke křesťanství. Na knížecí stolec usedl pravděpodobně v roce 921, jako v pořadí čtvrtý historický kníže přemyslovského rodu.

Dle legendy se zavázal platit německému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi každoročně 120 volů a 500 hřiven stříbra. V těchto časech to však nebylo nic neobvyklého, jednalo se o takzvaný tributum pacis, to jest poplatek za mír. Tak například k obdobnému závazku se v této době upsal vůči výbojným Maďarům, kteří pustošili západní Evropu, sám německý král Jindřich I. Ptáčník a bavorský vévoda Arnulf. Právě s tímto poplatkem za mír zásadně nesouhlasil mladší bratr Václava, Boleslav. Dne 28 září roku 929, mnozí historici se spíše kloní k roku 935, Boleslav spolu s dalšími muži pak zavraždil sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Někdy okolo roku 973 bylo v Praze založeno biskupství. Nová diecéze potřebovala domácího světce a sv. Václav, který zahynul jako panovník a politik se stává mučedníkem. Sv. Václav nebyl světcem ledajakým, vždyť byl vládnoucím knížetem, to znamená, že byl Bohem obdařen zvláštní milostí. V této době taky velmi vzrostla prestiž vládnoucího přemyslovského rodu a sv. Václav jako patron České země ochraňuje její panovníky a lid.

Václavovo jméno pojilo generace a vytvářelo pocit sounáležitostí s vlastí. V těžkých dobách za válek a hladomorů, byl sv. Václav symbolem národa, a taky dnes je neodmyslitelně spojován s více než tisíciletou historií českého státu.

Sv. Václav v lidové pranostice:

  • Na svatého Václava pěkný den – přijde pohodlný podzimek
  • Na svatého Václava bývá bláta záplava
  • Svatý Václav vyhání sedláky z polí
  • Na svatého Václava mráz nastává
  • Svatý Václav v slunci září – sklizeň řepy se vydaří

Líbil se ti tento článek? Přečti si i další ze série.

Jestliže vás zajímají příběhy světců a lidové pranostiky vztahující se k svátkům jednotlivých světců, můžete si zakoupit e-knihu Jiřího Gleta Pranostiky v osmi ročních obdobích.

Jsi 2607. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 75 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet

Jiří Glet

Mgr. Jiří Glet je absolventem právnické fakulty UJEP v Brně. Již desítky let se zabývá českou a evropskou historií, kulturou, uměním, historickými pamětihodnostmi a přírodními krásami. Je autorem několika průvodců, historických, dětských i humoristických knih.
Jiří Glet

Latest posts by Jiří Glet (see all)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail