Jazyková škola Brno PELICAN byla založena už v roce 2002 jako jazyková škola – tedy přesně tak, jak PELICAN všichni moc dobře známe. O několik let později došlo k rozšíření nabídky služeb školy a nyní PELICAN poskytuje skutečně rozmanité možnosti v oblasti vzdělávání – dospělých, dětí a mladistvých.

PELICAN poskytuje dobře známé kurzy pro veřejnost, a to včetně kurzů vytvořených jako přípravu na různé jazykové zkoušky. Nabízí kurzy češtiny pro cizince a široký vzdělávací rozsah sahá až ke kurzům profesní kvalifikace. Záchranu mnohým maturantům poskytuje pomaturitní studium angličtiny a němčiny.

A ani tady ambice PELICANA ani zdaleka nekončí. Důležitým momentem školy se stalo období, kdy na jazykovou školu navazuje nezisková organizace Spolek PELICAN. Právě díky Spolku má PELICAN možnost partnersky se zapojit do evropských vzdělávacích projektů nebo mezinárodní projekty sám koordinovat.

Velkou kapitolou PELICANA je firemní vzdělávání. Škola zajišťuje mnohým firmám kompletní jazykový servis od počáteční analýzy potřeb společnosti, vyhodnocení jazykových znalostí zaměstnanců a jejich rozdělení do skupin, přes realizaci výuky, monitoring docházky i průběžných studijních výsledků, až po závěrečné testování.

Anglický jazyk vládne

Na českém trhu každý rok přibývá firem, jejichž pracovnímu prostředí vládne anglický jazyk. IT technologie, výroba a distribuce elektrosoučástek nebo cestovní ruch, počtu odvětví je celá řada.

Tyto firmy zaměstnávají nejen místní obyvatelstvo, ale velkou měrou také cizince žijící trvale na našem území. Ti často ovládají češtinu jen na základní komunikační úrovni.

V Česku se tedy mohou uplatnit spíše jako lektoři cizího jazyka nebo v oboru, kde jazyková bariéra nečiní problém. Často se tak hlásí na jazykové kurzy nebo hledají společnost, která by jejich handicap proměnila ve výhodu.

Vzestup firem s anglicky mluvícím prostředím je tedy skvělá příležitost, jak se kariérně rozvíjet, a přitom pohodlně žít v České republice. A to nejen pro cizince!

Očekávání firem

Hlavním požadavkem dnešní doby na zaměstnance je skvělá angličtina, často slovem i písmem. Nutná bývá schopnost samostatně pracovat, být proaktivní, pružně reagovat. S takovou pozicí často roste míra zodpovědnosti.

A s těmito nároky také výše mezd. Ne nadarmo se tak Češi přidávají k velkému počtu lidí ze zahraničí, kteří v těchto firmách již našli svá uplatnění. Mnohdy stačí ovládat anglický jazyk a zbytek obstará odborné školení.

Někdy jsou třeba jazyky dva či více – vyhledávaná bývá němčina nebo francouzština, ale mnohé firmy cílící asijský trh vyhledávají i netradiční japonštinu nebo čínštinu.

Zaměstnavatel takto vzdělané pracovníky rád dobře finančně ohodnotí, najít je však může být problém. Často tak najímá více zaměstnanců z různých lingvistických prostředí. Za méně příznivých okolností jim dopřává firemní kurzy angličtiny, které jsou však spíše dodatečným vzděláním nebo benefitem. Předchozí znalost alespoň anglického jazyka je takřka nutnost.

Vzájemné obohacování

Práce v anglicky mluvícím prostředí s sebou přináší i větší střet kultur. Někdy je třeba odsunout své ego, přizpůsobit se, otevřít se novým myšlenkám, které jiná kultura a s ní i jiná mentalita nabízejí.

Je třeba se uvědomit, že je přínosné vidět, jak jiní přemýšlejí. Na práci v multikulturním kolektivu je tak třeba pohlížet jako na obohacující zkušenost. Je to zážitek, který získávají převážně cestovatelé, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí.

A přesto jej lze získat i v Česku. Finanční odměna tak není jedinou odměnou, kterou může český zaměstnance získat. Je však nutná tolerance, bez níž těžko dojdete vzájemnému porozumění se svými kolegy, kýžené kooperaci a dobré atmosféře na pracovišti. K tomu všemu však potřebujete odpovídající jazykovou úroveň.

Jak na to

Jak dojít k podobným zkušenostem? Je to jednoduché – umět jazyk, být aktivní a nebát se nových věcí. Aktivita a odhodlání jsou o vnitřním přístupu. Jazyk o dlouhodobém vzdělávání. Už samotným studiem jazyků se učíte něco nového o cizí kultuře.

Chcete však být také lukrativním pracovníkem, kterého firma skutečně zaměstná. Jazykový kurz často nestačí, budoucí zaměstnavatel chce vidět výsledky. Dosažení určité úrovně je vhodné stvrdit příslušnou jazykovou zkouškou, na kterou společnosti často slyší.

Vzdělávejte se, složte zkoušku a jste o krok blíže zajímavé práci, třeba právě s PELICANEM!

Jsi 2836. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail