Tak jako každý rok, tak i letos si spousta z nás pod nazdobený vánoční stromeček postaví betlém, jako již tradiční vánoční dekoraci. Někteří si doma tuto vánoční výzdobu umisťují z tradice a někdo, aby si připomněl dva tisíce let starou tradici oslavy narození Ježíše Krista v judském městě Betlémě.

Kde se vzaly betlémy?

Historický vývoj vyobrazení narození Krista v Betlémě po dnešní betlémy je dlouhý. Již na malbách Mistra Vyšebrodského oltáře je zobrazena Marie, ležící na lůžku, i jiní umělci vyobrazovali příběhy s narozením Ježíše, klanění tří králů, orientální krajinu.

Kořeny stavění betléma je však třeba hledat mnohem dříve, a to v období života svatého Jeronýma, který se odebral z Říma do Betléma a žil zde až do své smrti v blízkosti betlémské jeskyně.

Podle něj měli již první křesťané ve velké úctě jesle, v nichž Ježíš ležel. Svatá Helena jesle následně přenesla ve stříbrné schráně do baziliky Santa Maria Maggiore v Římě. Císař Konstantin pak nechal vystavět kolem jeskyně chrám, jeskyně přeměněna v kryptu a strop nahradila zděná klenba.

Uvádí se, že na Vánoce roku 1223 sv. František z Assisi zbudoval v lese poblíž Grecia chlév s jeslemi, do kterých položil na slámu sošku Jezulátka. K jeslím pak přivedl živého vola a osla. U jesliček pak spolu se svými řeholními spolubratry a lidmi z okolí slavili v noci narození Ježíše Krista mši svatou. Tato tradice se pak rozšířila mezi další křesťany.

U nás vznikl první historicky doložený betlém roku 1560 v jezuitském kostele v Praze a tento řád se zasloužil o šíření této tradice betlémů. Marie Terezie roku 1751 zakázala stavění betlémů a vánoční hry v kostelech a její syn Josef II. její zákaz potvrdil a označil za zvyk dětinský a církve nedůstojný.

Toto císařské nařízení mělo existenční důsledky pro řadu uměleckých řemeslníků, kteří tímto přišli o církevní zakázky a museli hledat nové zákazníky především mezi bohatými měšťany. Pokud se týkalo nejširších lidových vrstev, tam se císařské nařízení zcela minulo účinkem.

Vyhnání betlémů z kostelů, které bylo často obcházeno a nemělo navíc ani dlouhé trvání, v našich zemích především urychlilo vznik lidové tvorby betlémů.

Betlém má své pevné uspořádání. V centrální části vánočního betléma jsou vyobrazeny postavičky Svaté rodiny, tedy Ježíšek leží v jeslích a u něj stojí nebo klečí Marie a Josef. Figurky v centrální části betléma doplňují vůl, osel a letící anděl, který na pásce nese poselství Gloria in eccelsis Deo (tzn.: Sláva Bohu na výsostech).

Scéna je pak rozšiřována o další postavičky, mezi které patří pastýři s ovečkami a tři králové s doprovodem.

Lidové betlemářství

Naše lidové betlemářství je charakterizováno zpohádkovění rovněž také důkladným přenesením narození Ježíše do našich poměrů. Betlemáři rozvinuli svou fantazii především v zobrazení světských námětů. A tak se v jejich betlémech setkáváme nejen s pastýři a darovníky, ale především s představiteli různých řemesel a činností.

V oblibě byly rovněž figurky muzikantů, málokdy chyběl dudák. Často i kulisa betlémského města tu ztrácí orientální znaky a mění se v typicky české malé sídlo. Lidové betlémy tak namnoze odrážejí všední život na vesnici a v malých městech.

Dnes se dá pořídit široká škála betlémů, a to od těch nejjednodušších papírových, přes keramické, vyřezávané. Někteří lidé si betlém a postavičky do betléma doma pečou z perníčků atd.

S ohledem na tradici betlémů nejen v České republice, ale v celé křesťanské části světa je na zvážení, zda do pořízení betléma neinvestovat jako do rodinné tradice a nenechat si vystavět doma betlém dle přání a vybrat si postavičky dle libosti.

Výběr kvalitních betlémů ze dřeva najdete na www.lepaso.cz

Jsi 2490. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail