Bylo za komunistů lépe?“ je e-knihou s velice poutavým názvem a člověka, který by se rád dozvěděl nová fakta o minulém režimu, to přímo vybízí k jejímu přečtení. Je ovšem poutavý i její samotný obsah? Budiž Vám odpovědí následující recenze.

Tato 81 stránková e-kniha od Hynka Řiháka by Vás měla zasvětit do problematických oblastí, jež sužovaly mnohými milovanou, mnohými nenáviděnou komunistickou ideologii na našem území.

Nyní už k samotnému obsahu e-knihy, tak jak na mě působil. Jakožto čtenář milující pořádek a řád velice oceňuji přehledné rozčlenění kapitol dle témat. Není tudíž problém najít tu část e-knihy, ve které by se mohly nacházet pro Vás nejpřínosnější informace a názory. Čtenář tak může se čtením začít právě u kapitoly, o kterou má největší zájem. Stejně tak jsem učinil i já.

Svojí cestu e-knihou jsem začal u kapitoly Otázka sociální, kde mě zaujala především fakta o nevalném stavu československého zdravotnictví v té době, kterému autor v knize věnuje pak ještě jednu celou samostatnou kapitolu.

Poté jsem se přesunul k možná nejvíce citlivému tématu, které se v tomto titulu nachází – Sebevraždám za dob komunismus. Tato otázka je v dnešní době dosti tabuizována a ze slov autora si vyvozuji fakt, že v komunistické době tomu nebylo jinak. A taktéž číslům, které udávají oficiální statistické zdroje o počtu sebevražd, se nedalo a ani nedá plně důvěřovat. Skutečnost je v této oblasti bohužel zřejmě ještě o něco děsivější.

Poslední kapitolou, o které bych se chtěl v této recenzi samostatně zmínit je ta o hospodářské kriminalitě s velice trefným názvem – Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou. Autor zde nastiňuje hlavní oblasti, ve kterých byly páchány tyto hospodářské delikty a možná příčiny proč k tomuto docházelo. Nicméně možná ani autor sám si nedokáže představit jaké všechny hospodářské kriminální skutky se mezi lety 1948 až 1989 děly za zavřenými dveřmi a nikdy nevypluly na povrch.

Co se týká samotného textu e-knihy, tak ten je velice čtivý a je zde vidět patrná snaha autora podat informace v co možná nejvhodnější formě pro čtenáře jakéhokoliv věku a vzdělání.

Nyní mi dovolte malou vsuvku. Možná by Vás od přečtení e-knihy mohl odradit případný strach, že se Vám autor bude snažit vsugerovávat politicky pozitivně zabarvený názor na komunismus, či naopak názor silně protikomunistický. I když jsem polistopadové dítě a inkriminovanou dobu jsem neměl možnost zažít, tak jsem plně přesvědčen o tom, že fakta, které autor v knize uváděl, se plně shodují s realitou tehdejší doby a Vaše případné obavy tak rozhodně nejsou na místě.

Aby nezůstal jen u samých superlativ, tak co mi v knize opravdu chybí je absence dobových fotografií. Ano, mohu si díky magické síle internetu tyto fotky najít ze své vlastní iniciativy během pár vteřin, nicméně fotografie umístěné přímo v knize by krásně podtrhovali atmosféru velice hezky napsané a hodnotné publikace.

Recenzovanou e-knihu bych z mého úhlu pohledu rozhodně doporučil a to především osobám, které se na narodili již do postkomunistické doby. Přeci jen, člověk, jenž prožil komunismus s ním má spojené určité své zážitky, ať už kladné či záporné, a nemyslím si, že by dokázal plně převzít názory, i když faktické, o kterých se autor v e-knize zmiňuje a vzít je za své.

Bylo tedy za komunistů lépe? Nevíte? Třeba Vám přečtení této e-knihy podá odpověď.

Autor: -Radim-

Jsi 1938. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail