V nedávné době se mi dostala do rukou e-kniha s názvem Bylo za komunistů lépe? Autor knihy, Hynek Řihák, se celkem v 16 kapitolách věnuje ekonomicko-sociálním otázkám spojeným s dobou vlády komunistického režimu.

Samostatný úsek tak je věnován např. nedostatkům v zásobování v různých odvětvích, zastaralé a mnohdy nefunkční zdravotní péči, ale též i lehce kontroverzním tématům, jakými je např. otázka rozkrádání v podnicích za těchto dob, otázka kriminality, alkoholismu či sebevražd. Autor se snaží upozorňovat na vše, co za vlády socialismu v běžném životě nefungovalo a najít a pojmenovat skutečné příčiny těchto problémů. Přitom zachází ve svých citacích nejen do knihy U rudého snědeného krámu (která by se, pokud to správně chápu, měla celé problematice věnovat ještě podrobněji), ale cituje i samotné komunistické funkcionáře z jejich vlastních projevů na jednotlivých schůzích (datum a jméno schůze je vždy uvedeno spolu s citací dotyčného), čímž odkrývá zejména nepamětníkům fakt, že o přítomnosti mnoha problémů se již tehdy vědělo. Informace jsou datovány do všech období komunismu, zejména však od 60. do 80. let.

Proč si knihu přečíst?

Ačkoliv jsem díky rozšířeným hodinám moderních dějin na gymnáziu o době komunismu poměrně dosti informována (častokrát i od pamětníků), musím jako čtenář knihy říci, že dvě skutečnosti mne opravdu překvapily – tou první je, že dle některých zdrojů, jež autor uvádí, Praha byla v něčem dokonce zaostalejší než ostatní česká a slovenská města. Druhou, možná více šokující skutečností je to, že z mnoha bývalých členů KSČ jsou dnes podnikatelé vedoucí důležité firmy a společnosti. Vidíme tedy, že ačkoliv se nazýváme demokratickým státem, ještě je hodně míst, v jejichž čele stojí ti samí lidé jako dříve. I proto je nutné být informováni o bolestných zkušenostech z minulosti, abychom se – bez ohledu na to v jak uspokojivém či neuspokojivém stavu je vedení našeho státu – dokázali poučit z vlastních chyb; z toho, že jsme kdysi něco takového dovolili.

Tato kniha může pro začátek pomoci všem, kteří se o tématiku zajímají a chtějí znát další souvislosti, proč socialistický režim je (i přes některé drobné výhody, které nabízel) režimem nefunkčním. Přestože bych jako náročný čtenář ocenila rozmanitější zdroje k uvedeným informacím, kniha stojí za přečtení – už kvůli tomu, že nabízí další, nový pohled na situaci a otevírá prostor pro přátelskou, leč otevřenou diskusi, která je jedním z pilířů svobodného a demokratického státu.

Autor: Marie Dos Santos Samek

Jsi 2549. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail