Romština se řadí mezi novoindické indoevropské jazyky. Zdaleka se přitom nejedná o řeč jednotnou, má několik dialektů. Odhady o počtu těch, kteří jí hovoří, se různí, patrně nejpřesnějším údajem je ten, který předpokládá cca 6,6 milionu mluvčích.

 Romština jako sociokulturní fenomén

Paradoxem však je, že mnoho samotných příslušníků tohoto etnika již romštinou nevládne. Pro řadu lidí „zvnějšku” se naopak tento jazyk stal koníčkem nebo oborem profesním. U nás má jeho studium již poměrně dlouhou tradici, a to již od 19. století. Všem, kteří se o něj zajímají, by měl být nápomocný nový projekt – česko-romský online slovník.

Jazyk je součástí kulturního dědictví a jako takový je potřeba rozhodně chránit. Příčinou pozvolného mizení romštiny a ztenčování slovní zásoby je především integrace, která Romy nutí se učit primárně úřední jazyk, s nímž jsou navíc v intenzivním každodenním kontaktu. Tyto tendence přitom mají svoje kořeny již v dobách arcivévodkyně Marie Terezie a její asimilační politiky. Na svou rodnou řeč proto řada mluvčích zapomíná. Rozvracením jazyka však rozvracíme nejen vzájemnou sounáležitost etnické skupiny, ale do určité míry i osobní integritu každého jedince. Měli bychom se tedy snažit tomuto stavu bránit a romštinu uchovat a snažit se ji rozvíjet.

Co je cílem projektu

Chybí k tomu však systematicky sestavené podklady. Slovníky v papírové podobě v současné době na trhu nejsou dostupné. To by měl změnit právě tento projekt, který si klade za cíl pomoci všem zájemcům o romštinu. Výhodou online slovníku je navíc jeho široká dostupnost, která může romštinu zpopularizovat také v očích veřejnosti.

Projekt by měl vzniknout na adrese www.romskyslovnik.cz a mimo samotného slovníku bude obsahovat rovněž online překladač a ukázky lidové slovesnosti v podobně tradičních básní, písní atd. Cílem projektu na serveru hithit.com proto je získat finanční podporu na realizaci a vývoj této myšlenky.

Jsi 82772. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail