Krakov leží na horním toku řeky Visly v jižním Polsku a až do 16. století byl taky hlavním městem Polska. Po dvě staletí byl Krakov korunovačním a sídlením městem polských králů a i když koncem 16. století musel přenechat postavení hlavního města Varšavě i nadále si polští panovníci nechávali vkládat korunu na hlavu právě zde.

hrad Wawel; Autor: I, Sharx, CC BY-SA 2.5-2.0-1.0,

Královský hrad Wawel se majestátně vypíná na návrší nad řekou Vislou a je nádhernou ukázkou gotického, renesančního i barokního stavebního slohu. Na hradě jsou umístěny státní umělecké sbírky a největším pokladem hradu, s pětiúhelníkovými arkádami zdobeným vnitřním dvorem, je korunovační meč z roku 1320. V královských komnatách se zachovaly vlysy, portréty, krby a také nástěnné koberce z 15. až 16. století. Velvyslanecký neboli audienční sál je reprezentační prostor hradu, který kvůli vyřezávaným hlavám na kazetovém stropu bývá nazýván „sál pod hlavami.“ Sál je zdoben obvodovým vlysem Hanse Dürera. Wawelský dóm – katedrále sv. Václava a sv. Stanislava ze 14. století s postranními kaplemi a kopulemi z pozdější doby je až na několik výjimek místem posledního odpočinku všech polských králů.

Tržnice „Sukiennice“ na krakovském Rynku; Autor: Chepry (Andrzej Barabasz) – pl wikipedia, CC BY-SA 2.0

Přirozeným centrem Krakova je rozlehlé Hlavní tržiště se soukenickými domy Starou radnicí ze 14. století. Je to téměř sto metrů dlouhá budova s věží a arkádami na podélných zdech. Na východním konci Hlavního tržiště stojí chrám Panny Marie se dvěma nestejně velkými věžemi. Vyšší má pozdně gotickou a nižší, která slouží jako zvonic má pozdně renesanční helmici. Z překrásné výzdoby chrámu vyniká několika-křídlový vyřezávaný oltář řezbáře Veita Stosse, který bývá považován za nejkrásnější a největší vyřezávaný oltář na světě. Život význačné židovské komunity ve městě připomínají dodnes četné synagogy ve čtvrti Kazimierz. K nejkrásnějším patří Stará synagoga, která byla obnovena ve své původní goticko-renesanční podobě.

Krakov, to je taky známé univerzitní město, vždyť taky Jagellonská universita je po Pražské universitě druhou nejstarší ve střední Evropě a mimo jiné ji navštěvuje zdaleka nejvyšší počet studentů uměleckých směrů v celé zemi. Právě díky studentům zůstalo město stále mladé a v Krakově tak najdete mnoho hudebních klubů, kaváren a galerií, které jsou často zřízeny ve středověkých klenutých prostorách a dodávají tak Krakovu neopakovatelné kouzlo a romantiku. Krakov byl zapsán do přírodních a kulturních památek UNESCO.

Jsi 6830. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail