Na svých toulkách po východní Evropě, ať již třeba v Řecku, Srbsku nebo Rusku, navštěvujeme taky pravoslavné chrámy. Pravoslavné chrámy, s charakteristickými cibulovitými zlacenými věžičkami, mají taky jinou vnitřní výzdobu, než na kterou jsme zvyklí z římskokatolických chrámů.

Kristus a svatý Menas, ikona, Egypt, 6. století; Autor fotk: Ghirlandajo, Volné dílo

V pravoslavném kostele zaujímají významné místo ikony, které jsou přenosnými svatými obrazy. Malují se vaječnými temperami na dřevěné desky s bílým nebo zlaceným podkladem. Ježíš Kristus, Matka Boží, světci a světice jsou zobrazováni ve stylizované podobě, tak aby vyvolávali náležitou úctu. K charakteristickým rysům ikon patří taky to, že se nepřihlíží k perspektivě. Podle legendy byl prvním ikonografem evangelista sv. Lukáš, který namaloval Pannu Marii s Ježíškem.

V pravoslavném kostele je ikonostas neboli stěna s ikonami V pravoslavném kostele věřící od svatostánku s oltářem, který je vyhrazen pouze kněžím, dělí ikonostas neboli stěna s ikonami. Ikonostas tvoří tradičně čtyři řady obrazů, jež odshora dolů představují společenství svatých, dvanáct církevních svátků, dvanáct apoštolů a dvanáct proroků. Dvoukřídlé dveře uprostřed ikonostasu pokrývá šest desek představující archanděla Gabriela, Matku Boží a čtyři evangelisty. V Řecku se těmto dveřím říká „brána krásy“, v Rusku pak „císařská brána“. Nad nimi jsou tři větší ikony znázorňující Boží soud, Nejsvětější Trojici a Ukřižování Ježíše Krista. V průběhu bohoslužeb se často některá z ikon nosí kostelem a věřící ji líbají.

V naši zemi se taky nachází několik pravoslavných kostelů Nejznámějším pravoslavným chrámem je chrám sv.Vasila Blaženého na Rudém náměstí v Moskvě v Rusku.

Taky v naši zemi se nachází několik pravoslavných kostelů. Nejkrásnější z nich najdete v západočeských lázních. Byly postaveny koncem 19. a počátkem 20. století za vydatného finančního přispění ruských návštěvníků lázní. Ve Františkových Lázních stojí kostel sv. Olgy, v Mariánských lázních pak kostel sv. Vladimíra a další krásný pravoslavný kostel stojí v Karlových Varech, je to kostel sv. Petra a sv. Pavla.

Taky v pravoslavných domácnostech jsou ikony umístěny na čestném místě a jsou předmětem uctívání zbožných věřících v pravoslavné východní Evropě.

Jsi 6635. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail