Dne 25. ledna roku 1667 se v Praze konala slavná šlechtická svatba. Šlechtičtí manželé již nebyli zrovna nejmladší a měli už hodně za sebou. Ženich Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat měl 67 let a byl to jeho pátý sňatek. Nevěsta Ludmila Eva Františka rozená Hýrzlová byla 50letá vdova a pro ni to byl „teprve“ sňatek číslo tři. Všichni svatebčané však s úžasem hleděli na svatební šaty nevěsty, něco takového ještě neviděli. Honosné svatební šaty byly totiž zdobeny 6500 diamanty, byl to dar od bohatého ženicha.

Pražské slunce (zdroj: radio.cz)

Hraběnka Kolovratová, která byla štědrou mecenáškou církevních staveb, se dožila 79 let. Na sklonku svého pozemského života přikázala, aby diamanty ze svatebních šatů byly věnovány řeholníkům menších bratrů kapucínů, kteří spravovali pražskou Loretu. Z diamantů měli nechat zhotovit velkolepou monstranci, ozdobnou schránku pro vystavování a uctívání hostie.

Diamantovou monstranci ze silně pozlaceného stříbra zhotovili v roce 1699 podle návrhu vídeňského architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu vídeňští zlatníci Mathias Stegner a Johann Khünischbauer. Základem monstrance je skalisko, na němž stojí Panna Maria s paprsky slunce nad hlavou. Monstrance váží 12 kg a je posázena 6222 diamanty. Diamantová monstrance je známá též jako Pražské slunce. Jistě vás napadne otázka, kam se podělo těch zbývajících 278 diamantů? Těmito drahými kameny byla zaplacena práce architekta a mistrů zlatníků. Monstranci Pražské slunce si můžete taky prohlédnout. Pražské slunce je součástí vzácného Loretánského pokladu v pražské Loretě.

Jsi 6093. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail