V dnešním multikulturním světě není nic divného na tom, že se na území konkrétních států stále více zvyšuje zastoupení různých národnostních menšin. Je to přirozený jev vzniklý migrací lidí za svými sny či pracovními příležitostmi. V České republice se jedná např. o početnou komunitu Ukrajinců, kteří sem přichází za prací.

Proč stále více lidí hledá své pracovní uplatnění i v cizích zemích? Mezi hlavní motivy patří určitě lepší mzdové podmínky, zvlášť v případě, že hledáte odbornou pracovní pozici. V případě Ukrajinců je to podobné.

I když z větší části jde o hledáte méně kvalifikovaných pracovních míst, zvyšuje se zastoupení vystudovaných odborníků z Ukrajiny. Aby však odborník mohl pracovat v ČR musí si projít procesem tzv. nostrifikace vzdělání s následným získáním tzv. modré karty.

Proces nostrifikace znamená, že naše vzdělávací instituce musí uznat vysokoškolskou či středoškolskou kvalifikaci dosaženou ve škole či univerzitě na Ukrajině. Jak proces přesněji probíhá se podíváme dále.

Kdo rozhoduje při ověřování vzdělávání?

Ověření vzdělávání v ČR je poměrně komplikovaný proces, do kterého je zapojena celá řada subjektů. Na prvním místě je určitě veřejná Vysoká škola, která nabízí stejný studijní plán, který chceme kvalifikovat v ČR. Pokud Vysoká škola žádost o ověření vzdělání odmítne, další instancí je Ministerstvo školství, které se tím začne zabývat.

Pokud má zaměstnanec z Ukrajiny vzdělání v oboru např. vojenství, vstoupí do procesu nostrifikace také Ministerstvo obrany a s ním také Ministerstvo vnitra, která je zodpovědné za posuzování bezpečnostních rizik při zaměstnávání odborníků z cizích zemí.

Pracovníci, kteří úspěšně projdou celým procesem se pak mohou stát policisty či členy výzkumu. U běžných pracovních profesí s vyšší kvalifikací pak mohou získat vízum označované jako tzv. modrá karta, která jim umožní pracovat v České republice.

Co vše je potřeba mít?

Na začátku celého řízení je samozřejmě podání písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy. Součástí žádosti je ověřený doklad o dosaženém vzdělání – diplom apod. Při procesu nostrifikace může být potřeba zapojit také zmocněnce nebo budete muset své dokumenty přiložené k žádosti přeložit do českého jazyka.

Nutnost ověření či překladu dokumentů se může vztahovat i na další dokumenty, které si ověřující Vysoká škola u nás vyžádá. Např. ověření diplomu na základy tzv. Haagské smlouvy či podrobnější informace o složení absolvovaného studia v zahraničí.

Jestliže dosáhnete na závěr kladného vyhodnocení, je cizinci vydáno osvědčení o uznání zahraničního studia s neomezenou platností. S tímto osvědčením si pak může cizinec zažádat o modrou kartu umožňující práci v ČR kvalifikované pracovní síle.

V případě negativního výsledku ověření vzdělání je možnost podat si odvolání. Následně je celý proces s ověřením započat znovu.

Jak vidíte celý proces ověření vzdělání může být poměrně komplikovaný i pro vysokoškolsky vzdělaného odborníka z Ukrajiny. Právě v těchto případech je vhodné využít služeb zkušeného partnera, který vám s celým procesem pomůže.

Jedním z nich je pracovní agentura IRS Czech, která pomáhá českým firmám najít vhodné zaměstnance na Ukrajině i v jiných zemích. Přitom je schopna zajistit kompletní podporu s celým procesem nostrifikace, včetně následného získání modré karty a pracovního povolení v ČR.

Jsi 3063. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail