Slavonice leží na okraji přírodního parku Česká Kanada, na pomezí Čech, Moravy a Rakouska. Původní trhová osada z konce 12. století byla roku 1277 povýšena na město patřící pánům z Hradce. Svého vrcholného rozkvětu dosáhly Slavonice v 16. století za panování Zachariáše z Hradce, kdy došlo k přestavbě téměř všech gotických domů na obou náměstích do renesanční podoby a renesanční ráz si město zachovalo dodnes. Historický střed města se zachoval v původním půdorysu se dvěma náměstími, oddělenými blokem kostela a jednou průběžnou ulicí.

Slavonice – náměstí Míru z věže kostela; Auto. ŠJů; CC BY-SA 3.0

Horní náměstí je jedinečnou přehlídkou renesančních fasád pod širým nebem, zdobených biblickými výjevy a zlidovělými sgrafity. Najdete zde rovněž barokní kašnu z 18. století se sochou sv. Floriána, patrona hasičů. Za pozornost stojí též gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s mohutnou hranolovou věží a ochozem. Počátkem 18. století byly ke kostelu přistavěny barokní kaple sv. Antonína a Panny Marie Bolestné. Hranolová věž kostela je veřejnosti přístupná v letní turistické sezóně a je odtud pěkný pohled na město. Z Horního náměstí přejdete na Mírové náměstí. Zde se budete taky věnovat prohlídce historických domů, které jsou názornou ukázkou bohatství a vkusu zámožných měšťanů 16. století.

Historické domy na Horním náměstí Slavonic; Autor: Petr Vodička, Wikipedie; CC BY-SA 4.0

Vskutku jako šlehačka na dortu působí štíty slavonických měšťanských domů. Původní štíty středověkých gotických domů nahradily v období renesance malebné, plasticky členěné štíty, prozrazující inspiraci v italské renesanci. Krásu Mírového náměstí pak dotváří renesanční kašna ze 16. století se sochou Madony Immaculaty. Na ulici Jana Žižky stojí zajímavý špitální kostel sv. Jana Křtitele z 15. století. Je zde bohatá sgrafitová výzdoba na náměty ukřižování, kladení do hrobu a setkání Ježíše Krista se sv. Veronikou. Po historickém obvodu města se zachovaly zbytky městských hradeb se dvěma branami – Jemnickou na východě a Dačickou na západě. Ve městě najdete taky několik zajímavých muzejních expozicí.

Městské muzeum, Slavonice, Náměstí Míru 476. Muzeum představuje hmotnou kulturu města z 15. až 19. století a dále návštěvníky seznamuje s historií Slavonického regionu. Je zde vystaven rovněž model historického centra města a dále jsou zde vystaveny zajímavé archeologické nálezy ze středověké vesnice Pfaffenschlag, která zanikla zřejmě za husitského úpadku v roce 1423. V muzeu se rovněž konají krátkodobé výstavy. Muzeum je otevřeno v letní turistické sezńě.

Městské podzemí Slavonice, náměstí Míru 480. Důmyslný středověký podzemní odvodňovací systém byl využíván při stavu ohrožení i jako obranná a záchranná komunikace. Gotické chodby jsou částečně zpřístupněny ve dvou prohlídkových trasách, kratší měří 136 metrů a delší, náročnější měří 380 metrů. Prohlídka chodeb s průvodcem. Na cestu obdrží návštěvníci ochranný oděv – holínky, pláštěnku a baterku. Městské podzemí je otevřeno v letní turistické sezóně.

Cechovní sál a mázhaus, Slavonice, Náměstí Míru 479. Cechovní sál je vyzdoben barevnými sgrafity s výjevy z Nového zákona, erby a německými nápisy z poloviny 16. století. Mázhaus je zaklenut valenou klenbou a je mimo jiné vyzdoben malovaným sladovnickým erbem a šlechtickými erby. Je zde otevřeno celoročně denně.

Slavonice jsou krásným a vznešeným renesančním městem, které usiluje o zápis do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Slavonice leží v kraji hlubokých a zdravých lesů, rybníků a bludných balvanů a jsou rovněž i ideálním východiskem k provozování cykloturistiky i pěší turistiky.

Jsi 1630. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail