Vyobrazení sv. Martina s žebrákem. Autor: Wilfred Thompson (fl. 1891-1921)

Sv. Martin je patronem měst Mohuče a Stuttgartu, patronem vojáků, pastýřů, bednářů, mlynářů, chudáků, žebráků a patronem vinařů. Je pomocníkem proti výražce a přímluvcem za dobrou úrodu na polích. Sv. Martin má svátek 11. listopadu.

Martin je velmi oblíbené mužské jméno nejenom u nás, ale i na celém světě. Vždyť taky mnohé z žen sdílejí společnou domácnost s nějakým tím Martinem, ať již je to přítel, manžel, nebo třeba syn. Na Martina vyhlížejí děti, ale i mnozí dospělí ven. Zdalipak přijede Martin na bílém koni a po roce zase nastanou zimní radovánky?

Svatý Martin se narodil okolo roku 316, v rodině vysloužilého římského setníka, v Panonii, v dnešním Maďarsku. Již v patnácti letech vstoupil do římského jízdního pluku a byl odvelen do Galie, dnešní Francie. Brzy se stal římským důstojníkem, který měl silné sociální cítění. Dle legendy v jedné chladné noci u městské brány v Amiens spatřil třesoucího se žebráka. Poněvadž u sebe neměl ani jídlo, ani peníze, mečem rozetnul svůj důstojnický plášť a polovinu daroval promrzlému žebrákovi. V noci se mu zjevil Spasitel, který pravil. „Oblékl mě Martin, ještě nepokřtěný.“ Svatý Martin vystoupil z armády, dal se pokřtít a stal se křesťanem. Žil jako mnich a i když jej věřící z Tours v roce 371 zvolili svým biskupem, zůstal i nadále velmi skromný a přebýval v malé chatrči u řeky Loiry. Svatý Martin zemřel roku 397, ve věku 81 let a část jeho ostatků se zachovala v bazilice sv. Martina v Tours. Na Slovensku, v Bratislavě, v gotickém chrámu sv. Martina, bylo korunováno 18 uherských králů a královen.

Na svátek sv. Martina se taky poprvé tradičně ochutnává mladé, takzvané svatomartinské víno z nové úrody. Na sv. Martina čeleď opouštěla sjednanou službu a dostávala mzdu. Pak si hledala nového hospodáře, popřípadě o rok prodlužovala dohodu se stávajícím hospodářem. Na tento svátek odcházející čeleď taky dostávala velké buchty s mákem, nebo povidly. Konalo se tradiční svatomartinské posvícení, ke kterému neodmyslitelné patřila pečená husa. Peklo se taky svatomartinské pečivo, rohlíky, podkovy sv. Martina, kterým obdarovávaly dívky své chlapce.

Líbil se ti tento článek? Přečti si i další ze série.

Jsi 3294. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail