Před časem jsme psali o Libušíně, nyní se za druhou dcerou knížete Kroka, bájnou kněžnou Tetou, vydáme do starobylé vsi Tetína, která se nachází jen několik kilometrů východně od Berouna. Již v 9. století při brodu přes řeku Berounku zde stávalo slovanské hradiště. V noci z 15. na 16. září roku 921 na zdejším dřevěném knížecím dvorci byla zřejmě na popud kněžny Drahomíry zavražděna kněžna sv. Ludmila, babička sv. Václava.

V roce 1288 za vlády českého krále Václava II. zde byl vystavěn kamenný hrad, který byl ve 14. století sídlem královského lovčího. Za husitských válek byl hrad rozbořen a zachoval se jen zbytek věžovitého hradního paláce, hradebních zdí a taky hradní příkop. Rovněž z původního slovanského hradiště mnoho nezbylo, zachovaly se toliko zbytky valů, zejména na západním okraji obce.

barokní kostel Svaté Ludmily v Tetíně; Autor: Zp, CC BY-SA 3.0

V Tetíně, který je jen malou obcí, jsou celkem tři kostely. Nejstarší je původně románská kaple sv. Kateřiny, která byla později goticky přestavěna a nově byl kostel sv. Kateřiny stavebně upraven v polovině 19. století. Na barokním hlavním oltáři se nachází obraz sv. Ludmily a barokní soška Vítězného Krista. V sousedství kostela sv. Kateřiny stojí barokní kostel sv. Ludmily. Na barokním oltáři jsou sochy sv. Ludmily a sv. Václava. Obraz pak představuje sv. Ludmilu s vnukem sv. Václavem a jeho učitelem knězem Pavlem. V kostele je vystaven taky kámen, na němž byla údajně kněžna sv. Ludmila zavražděna. Před kostelem stojí krásná barokní socha Panny Marie. V malebné poloze na skále nad řekou Sázavou stojí třetí tetínský kostel, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Původně románský kostel byl barokně přestavěn. Na hlavním oltáři se nachází obraz sv. Jana Nepomuckého jako poutníka do Staré Boleslavi.

Skalní útvary zvané Tetínské skály jsou přírodní rezervací. Pod hradem jsou archeologicky významné jeskyně Turské maštale. V horní části bývalého lomu začíná 55 m dlouhá jeskyně Tetínská chodba v níž se vyskytuje aragonit. Sedmisálová jeskyně a jeskyně Byšila jsou dlouhé 45 a 60 m. Z hradiště a především ze zříceniny tetínského hradu je pěkný pohled do údolí řeky Berounky.

Jsi 4431. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail