Veselí nad Moravou je město ležící na řece Moravě a jeho ramenech a bývá často nazýváno „Slováckými Benátkami.“ Bylo založeno již ve 14. století u vodního královského hradu, který sloužil k ochraně zemské hranice.

Zámek ve Veselí nad Moravou

Zámek, Autor: Radek Linner – Vlastní dílo, CC BY 3.0

V druhé polovině 13. století zde založil český král Přemysl Otakar II. pohraniční vodní hrad jako významnou gotickou pevnost, zejména vůči nájezdům z Uher. Hrad byl později přestavěn na renesanční zámek a dnešní empírová podoba zámku s třemi věžemi pochází z poloviny 19. století.

Zámek sice není veřejnosti přístupný, ale můžete navštívit zámecký anglický park, rozkládající se kolem podlouhlé a členité soustavy ostrovních rybníků. V parku se nacházejí vzácné staré stromy a exotické dřeviny, můstky a ostrůvky na zámeckých rybnících. Najdete zde rovněž památník generála Laudona nebo klasicistní hudební pavilon Orchestra.

Vodní elektrárna

V blízkosti zámku stojí vodní elektrárna přestavěná v roce 1913 ze starého mlýna. Ve vodní elektrárně jsou umístěny dvě funkční turbíny typu Francis a strojní zařízení z počátku 20. století, které dozajista zaujme návštěvníky zajímající se o technické památky.

Jen kousek od elektrárny se můžete projít malebnými křivolakými uličkami bývalé židovské čtvrti a starý židovský hřbitov najdete poblíž barokního kláštera servitů a barokního kostela sv. Andělů Strážných. V tomto kostele je cenné barokní zařízení. Z dalších městských památek si zaslouží pozornost barokní kostel sv. Bartoloměje a barokní kostel Panny Marie.

Městské muzeum

Městské muzeum má sídlo v domě na Bartolomějském náměstí. V muzeu je umístěna stálá expozice „Od Doubravy po Javořinu,“ která je rozdělena na část archeologickou, historickou a etnografickou a konají se zde rovněž krátkodobé výstavy.

Městské koupaliště

Městské koupaliště se nachází v ulici U Stadionu. V areálu letního koupaliště je plavecký bazén, dětský bazén a brouzdaliště. Je zde taky tobogán, velká skluzavka, chrliče vody, masážní trysky, dětské hřiště, hřiště na plážový volejbal a parkoviště.

Ve Veselí nad Moravou najdete taky největší přístav na Baťově kanálu s možností dlouhodobého a bezpečného kotvení vlastních nebo vypůjčených plavidel. V přístavu si taky můžete zapůjčit loď nebo hausbót. Z Veselí nad Moravou se můžete rovněž v letním období plavit pravidelnou lodní linkou do Strážnice nebo do Uherského Ostrohu. Na řece Moravě a jejich ramenech i na Baťově kanálu můžete zahlédnout bobry, ondatry a leďnáčky. Z Veselí nad Moravou lze konat výlety do nedalekých Chřibů a Bílých Karpat.

Baťův kanál

Jižní Morava vám může nabídnout turistickou atrakci, kterou nikde jinde v naši zemi nenajdete. Je to Baťův kanál. Tato historická vodní cesta po řece Moravě s plavebními komorami a jezy je splavná od Otrokovic po Hodonín v délce přibližně 60 km. Je využívána pro rekreační účely a poskytuje atraktivní a netradiční možnost jak poznat Slovácko. Baťův kanál byl původně určen k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny. Zhruba polovina Baťova kanálu vede korytem řeky Moravy, další polovina pak umělým korytem.
V období od května po září můžete využívat skupinové rekreační plavby kanálem doplněné poznávacími a gastronomickými programy, nebo si vypůjčit loď či hausbót a po krátkém zaškolení o komorování a obsluze lodi můžete vyplout za svým vlastním dobrodružstvím. Tatínek se rázem stane kapitánem a kormidelníkem, maminka lodním kuchařem a děti plavčíky. Celá vodní cesta je přístupná rovněž pro majitele vlastních člunů.

Na této vodní cestě bylo zřízeno deset přístavů a jedenáct přístavišť. Přístavy jsou určeny pro dlouhodobé kotvení lodí a většinou u nich sídlí taky provozovatelé plavby. Přístaviště jsou určena pro krátkodobé zakotvení lodí, nejvýše na 24 hodin u turisticky atraktivních míst.
Poplujete romantickou lužní přírodou, seznámíte se s historickými slováckými městy, například Uherským Hradištěm, Veselím nad Moravou, Strážnicí a Hodonínem a taky se slovenským městem Skalicí. Čekají na vás slovácké sklepy, dobré víno a krásná příroda Pomoraví a Slovácka.

Strážnice

Strážnice byla po celá staletí typickým zemědělským městem s vynikající lidovou kulturou a osobitým slováckým krojem. Zejména významná je zdejší tradice hudebního folklóru s cimbálovými muzikami. Ve Strážnici se taky proto již od roku 1946, vždy poslední víkend v červnu, koná Mezinárodní folklórní festival v zámeckém parku a v několika přírodních amfiteátrech. Vždyť taky zdejší festival je jedním z nejstarších a největších folklórních festivalů na světě. V době jeho konání je zde k vidění pestrá směsice krojů z nejrůznějších zemí světa a celá Strážnice žije lidovou muzikou, tanci a písněmi.

Zámek ve Strážnici

Ve Strážnickém zámku, původně gotickému hradu, který byl v 19. století přestavěn do dnešní romantizující podoby, si můžete prohlédnout vzácnou knihovnu s 13 tisíci svazky knih, mimo jiné s rukopisy, prvotisky a českými tisky z 16. století. Na zámku je umístěna taky unikátní sbírka lidových hudebních nástrojů, jediná svého druhu ve střední Evropě. Je zde taky zámecká kaple, v zámecké galerii se konají pravidelné výstavy a růžový, zelený a žlutý salónek slouží k reprezentačním účelům.

V zámeckém parku je několik alejí. Zdejší platanovou alej tvoří celkem 52 platanů javorolistých a je to největší platanová alej v naši zemi. V parku najdete rovněž romantickou zahradní architekturu, hospodářský dvůr, hájovnu a kapličku.

Skanzen – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici

Strážnický skanzen, Autor: Radek Linner, CC BY-SA 3.0

Ve skanzenu je zajímavou stavbou již barokní vstupní budova bývalého panského pivovaru, kde byla zřízena stylová restaurace. V tomto skanzenu se můžete seznámit se způsobem života a bydlení obyvatel Slovácka, jak v horských oblastech, tak i v nížině Pomoraví, kde se tradičně pěstuje vinná réva. V areálu muzea je umístěno více než šedesát objektů lidových staveb, včetně zahrad a vinohradu.

Nedaleko zdejšího skanzenu se nachází přístav na Baťově kanálu, ve kterém si můžete zapůjčit loď nebo hausbót. Ze Strážnice se v letním období můžete plavit pravidelnou lodní linkou do Veselí nad Moravou a do slovenského města Skalice.

Městské muzeum

Městské muzeum ve Strážnici má sídlo v barokním domě na náměstí Svobody. Návštěvníci se zde seznámí se strážnickým regionem a konají se zde rovněž krátkodobé výstavy.
Ve Strážnici je taky několik hodnotných historických památek. Můžete si zde prohlédnout dominantu města středověkou strážní věž a v jejím sousedství barokní kostel sv. Martina. Pěknou barokní stavbou je taky kaple sv. Rocha. Na náměstí Svobody stojí několik barokních domů a historická radnice s menší věží a velmi pěkně upravené je taky sousední Piaristické náměstí. Zde stojí skutečně krásný barokní kostel Panny Marie s obrazem Madony s dítětem v průčelí. Kostel je začleněn do areálu bývalé piaristické koleje a gymnázia. Na budově bývalého piaristického gymnázia je umístěna deska J. E. Purkyně, který zde působil jako profesor v letech 1805 – 1806.

Jen nedaleko náměstí Svobody stojí část někdejší židovské čtvrti s klasicistní synagogou a taky s židovským hřbitovem. Ze zbytku zdejšího městského opevnění jsou velmi působivé renesanční bašty městských bran Veselské a Skalické.

Městské koupaliště

Městské koupaliště ve Strážnici se nachází v Bzenecké ulici. V areálu koupaliště je plavecký bazén, dětský bazén, tobogán, hřiště na plážový volejbal a travnatá pláž. V sousedství koupaliště se nachází camp a minigolf.

Přírodní park Strážnické Pomoraví

Na jednom z posledních úseků přirozeného toku řeky Moravy, mezi Strážnicí a Rohatcem, se na ploše přibližně 31 kilometrů čtverečních rozkládá přírodní park Strážnické Pomoraví. V meandrech řeky sice nesmí plout motorové lodě, ale můžete si zapůjčit třeba kanoe a poznávat krásy tohoto přírodního parku. V řece je čistá voda a najdete zde taky slepá ramena řeky, mokré louky a lužní les. V lužním lese rostou jasany, duby, olše a topoly a na písčitých březích řeky zase rostou borovice. Jsou zde čápi a volavky, v písčitých březích řeky hnízdí břehule říční a můžete zde zahlédnout taky bobry. Jen komárů kdyby zde tolik nebylo. Přírodní park Strážnické Pomoraví představuje původní zachovalou lužní krajinu.


Uvedený text je ukázková kapitola z e-knihy Jiřího Gleta Turistický průvodce V.
zajímavosti z moravských a zámků. Dalších 20 kapitol o hradech a zámcích Jihomoravského kraje a kraje Vysočina najdete v knize. Kniha je součástí celé série průvodců mapující Čechy, Moravu a Slezsko.

Jsi 3108. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 55 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Jiří Glet

Mgr. Jiří Glet je absolventem právnické fakulty UJEP v Brně. Již desítky let se zabývá českou a evropskou historií, kulturou, uměním, historickými pamětihodnostmi a přírodními krásami. Je autorem několika průvodců, historických, dětských i humoristických knih.
Jiří Glet

Latest posts by Jiří Glet (see all)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
KKnihy.cz doporučují: