Čeká také naši civilizaci pád, stejně jako všechny předchozí? Nebo se dokážeme poučit z historie, využít moderních technologií a přizpůsobit se lépe budoucím změnám? Právě vychází nejnovější kniha uznávaného českého egyptologa Miroslava Bárty s názvem Sedm zákonů, která hledá odpovědi nejen na tyto otázky. V knize „Sedm zákonů: Jak se civilizace rodí, rostou a upadají“ se profesor Miroslav Bárta zamýšlí nad univerzálními zákonitostmi, kterým podléhají všechny civilizace včetně té naší. Na základech svého dlouholetého bádání odhalil sedm obecně platných zákonů vývoje. Díky těmto principům můžeme v souvislostech lépe pochopit i náš současný svět. Každou ze starých kultur dnes dokážeme popsat od jejího počátku, přes růst a vrchol až po úpadek. Mnohé se dokázaly transformovat a opět povstat, než definitivně zanikly. Naši současnou civilizaci je možné označit jako první opravdu globální, která má podle profesora Bárty veškeré potřebné znalosti a technologie k tomu, abychom se osudu našich předchůdců vyvarovali. „Pokud si přejeme lepší budoucnost, nezbývá, než abychom se o ni přičinili my sami.“ Na rozdíl od předchozích publikací profesora Bárty není kniha Sedm zákonů určena odborné veřejnosti, právě naopak je napsaná stručněji, přístupněji a bez zbytečných cizích slov. Autor tak přibližuje dávno zapomenuté civilizace a světy také široké veřejnosti. Díky vědě totiž může každý z nás udělat něco pro to, aby byl náš svět lepší. Knihu Sedm zákonů vydává jako svůj 3000. titul Nakladatelství Jota. Výhradní distribuci pro knihkupectví zajišťuje PEMIC BOOKS.

O AUTOROVI:

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (1969) – egyptolog a archeolog, dlouholetý ředitel Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vede české výzkumy v Egyptě a Súdánu, těžiště jeho archeologické činnosti spočívá ve výzkumu lokality stavitelů pyramid v Abúsíru nedaleko Káhiry. Je nositelem mnoha prestižních mezinárodních cen za svou činnost ve vědě. Působil také na řadě univerzit v západní Evropě i v zámoří. Výsledkem jeho práce je řada publikací, v roce 2019 mu bylo uděleno nejvyšší vědecké ocenění v České republice – Česká hlava.

ANOTACE KNIHY:

Jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Žijeme v epoše, která nemá obdoby? Je náš svět tak unikátní, jak si myslíme? A budeme první civilizací, která poroste věčně? Nebo je vše prostě jinak a jsme jen dalším kamínkem do mozaiky příběhů člověka na tomto světě? Správná odpověď je pravděpodobně ano i ne. Naše civilizace, úroveň technologií a znalostí obecně, vyspělost komunikací a lékařské péče i míra blahobytu mluví samy za sebe. Stejně tak ovšem můžeme pozorovat, že podobně jako v minulosti i dnes čelíme dobře známým výzvám, jakými jsou nárůst byrokracie, fungování či selhávání elit, role společenské smlouvy i lídrů, nadbytek nebo naopak chybějící zdroje energie, ekonomické krize nebo (ne)schopnost přizpůsobit se proměnám přírodního prostředí. Objevují se i zcela nové výzvy jako například svět zahalený do globální komunikace, sociální sítě, zetabyte informací, rozpor mezi nashromážděnými poznatky a skutečným poznáním, lidská schopnost masivně měnit své přírodní prostředí, epidemie a mnohé jiné. Kniha Sedm zákonů nabízí možnost podívat se na dnešní svět jako součást dlouhé časové řady dějin, procesů i dílčích událostí, jejichž charakteristiky prozrazují, že existuje sedm univerzálních zákonů, kterým podléhají všechny civilizace. I my.

Jsi 1656. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail