V roce 2014 vypsalo město Plzeň dotační program na podporu kultury. Zapojit se do něj mohly fyzické i právnické osoby, které provozovaly kulturní projekty. Po uplynutí této výzvy to však vypadá, jako by po podobných výzvách slehla zem.

Dotace na kulturu byly a stále jsou

Dotace do této oblasti však stále existují. Vybraná města pravidelně vypisují dotační výzvy, v roce 2016 tak učinilo například Brno pro roky 2017-2020. Na národní úrovni pak bylo možné v roce 2016 požádat o dotaci z kapitoly MŠMT na podporu tvůrčí umělecké činnosti na veřejných vysokých školách.

Aktuální možnosti dotace

V současné době je vypsána celé řada dotačních titulů. Lze tak získat dotace EU i podporu z národních zdrojů. V tuto chvíli je k dispozici celá řada programů a výzev.

Stále aktuální je například program pro podporu festivalů, o kterou mohou zažádat Evropské soukromé společnosti, neziskové organizace, sdružení, dobročinné organizace, nadace či obce registrovaných.

Aktuálně rovněž přijímá žádost na podporu kultury Středočeský kraj nebo také Hradec Králové.

Opět celorepublikovou možností pro získání dotace je pak program na podporu regionálních kulturních tradic, jehož se mohou účastnit obce, města, právnické a fyzické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2015, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.

Získejte dotace EU

Jak je vidět z výše uvedených příkladů, dotace EU do kultury mohou směřovat k jednotlivým fyzickým či právnickým osobám, ale také rovněž pro orgány státní správy, které mohou přispět zajímavými projekty.

Zveřejňování dotačních výzev probíhá kontinuálně, proto je potřeba hlídat dané termíny a sestavovat žádosti v dostatečném předstihu. Obojí pro vás může zajistit společnost MIDA Consulting, která se specializuje na získání dotace EU pro živnostníky, firmy i státní správu. Pomůže vám získat přehled o chystaných i aktuálních dotačních výzvách a projde s vámi celý proces od úspěšného získání dotace, až po dokončení projektu.

Jsi 4554. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail