Galerie Pro arte vykračuje vstříc nové dramaturgické linii, která chce českému publiku představovat výjimečná díla velkých zahraničních autorů. První vlaštovkou tohoto směřování je dialog mezi tvorbou Anishe Kapoora a Jakuba Roztočila. Jejich objekty, kterými zkoumají možnosti materiálových vlastností média a pohrávají si tak s prostorovým, zvukovým či optickým vnímáním pozorovatele, budou doplněny o díla Marca Chagalla, Roberta Matty či Antoni Clavého. Výstava DIALOG: KAPOOR–ROZTOČIL byla slavnostně otevřena ve středu 5. října, kurátorem výstavy je Adam Hnojil.

Umění je hrou forem. Mnohdy jsme jako jeho pozorovatelé svědky toho, že nezávisle na sobě vzniknou díla vykazující nápadnou formální podobnost, třebaže byla vytvořena v rámci zcela rozdílných tvůrčích přístupů a idey stojící za jejich vznikem se od sebe významně liší. „Cílem výstavy DIALOG: KAPOOR–ROZTOČIL není prokázat intelektuální či výtvarnou spřízněnost obou umělců, ale vystavit vedle sebe v jednom prostoru a čase díla, která svou abstraktní formou dosahují podobných výsledků, zatímco jimi jejich autoři sledují každý svůj vlastní umělecký záměr,“ upřesňuje kurátor výstavy Adam Hnojil.

Pro tvorbu Jakuba Roztočila je charakteristický experiment se zvukem a hmotou. Zvuk v podobě např. tónových smyček je pro něj při vzniku díla klíčovým prvkem, stejně jako princip nahodilosti a chyby vstupující do inscenovaného procesu tvorby. Většina Roztočilových děl totiž vzniká za pomoci mechaniky přístroje bez dotyku lidské ruky. Jeho plastiky a obrazy, kterých za svou dosavadní kariéru vytvořil bezmála 60, jsou integrálně propojenými experimenty odhalujícími základní vztahy hmoty a prostoru ve snaze nacházet principy harmonie.

Anish Kapoor patří k legendárním postavám světové výtvarné scény. Prosadil se v poslední čtvrtině 20. století svými velkoformátovými instalacemi a sochami. Podobně jako u Roztočila je i pro něj důležitá tvarová redukce a vlastní kvalita povrchu artefaktů. „Experimentální povaha práce s polychromií a opracováním je důležitým elementem, kterým oba umělci posouvají možnosti výtvarného modernismu,“ doplňuje Hnojil. Zatímco mnoho Kapoorových děl působí na první pohled formalisticky, je nepochybné, že umělcovu tvorbu silně formují především filozofická východiska. Autor pracuje s různými spirituálními modely a pro jejich dosažení využívá monochromatické barevnosti evokující například zrcadlení prázdnoty, která je jedním z jeho základních konceptů.

Jakub Roztočil (1979, Turnov, Česká republika). V roce 2005 absolvoval v atelieru Monumentální umění Aleše Veselého na Akademii výtvarného umění v Praze. Žije a tvoří v Praze.

Anish Kapoor (1954, Bombaj, Indie), absolvent Hornsey College of Art (1973–1977) a Chelsea School of Art (1977–1978) v Londýně. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha prestižních zahraničních institucí.

Výstavu mohou návštěvníci zhlédnout do 9. listopadu 2022 v kterýkoliv všední den po předchozí domluvě.

Video:

Jsi 380. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail