Jana Dioszegi je autorkou divácky oblíbených komponovaných pořadů majitele Nového zámku Františka Kinského a klavíristy Matyáše Nováka. Vysílání z rodového sídla Kinských v Kostelci nad Orlicí se od listopadu loňského roku stalo pravidelnou kulturní událostí v době koronavirové epidemie. Jedinečné spojení osobností Františka Kinského a Matyáše Nováka oslovilo ke sledování diváky všech generací po celé České republice i za jejími hranicemi. Jana Dioszegi byla patnáct let manažerkou houslisty Pavla Šporcla. V agentuře Františka Kinského pracuje nyní třetím rokem. Již druhou kulturní sezónu však poznamenala pandemie, v níž živá kultura zcela utichla. A tak se Jana Dioszegi pustila do psaní scénářů pro komponované pořady.

On-line vysílání a streamy zaplavily sociální sítě již v první vlně epidemie. V čem jsou koncerty z Nového zámku jiné?

Jedná se komponované pořady, které spojují krásnou hudbu v podání výjimečného klavíristy Matyáše Nováka a noblesní vyprávění Františka Kinského. Zážitek nepochybně umocňuje i podmanivé prostředí Nového zámku s tematickými dekoracemi.

Mnozí od streamů a on-line přenosů kvůli velké konkurenci ustoupili. Co vás přimělo k vysílání v tak široké nabídce programů?

První čtyřdílnou sérii jsme vysílali o čtyřech adventních nedělích od 29. listopadu minulého roku. Chtěli jsme našim příznivcům, návštěvníkům i posluchačům Matyáše Nováka poslat radost do jejich domovů. V Novém zámku se léta konaly tradiční vánoční koncerty a v posledních letech také prohlídky s majitelem zámku Františkem Kinským v zámecké expozici se speciální vánoční výzdobou. Chtěli jsme s kolegy alespoň prostřednictvím sociálních sítí poslat radost lidem, se kterými jsme se v čase adventu dříve setkávali. Jednalo se jak o posluchače Matyáše Nováka v různých koutech České republiky i v zahraničí, tak o návštěvníky a hudbymilovné posluchače abonentních koncertů v Novém zámku. Tou nejkrásnější a nejsmysluplnější náplní naší práce je potkávat se s lidmi a zprostředkovávat jim chvíle, z nichž si uchovají hezký zážitek. Bylo by nám bez nich smutno.

Čekali jste takový úspěch? V čem ten váš spočívá?

Myslím, že jsme do projektu všichni vstupovali bez očekávání. Jen s upřímnou touhou udělat lidem radost. Zájem nás překvapil. Následovaly počty zhlédnutí v tisících, později v desetitisících a statisících. To jsou v oblasti klasické hudby v Čechách, myslím, hezká čísla. Domnívám se, že úspěch pořadu spočívá právě v tom, že se v něm střídá strhující hra Matyáše Nováka s vlídným vyprávěním Františka Kinského v krásném prostředí zámku a jeho přilehlého anglického parku. Myslím, že jsme dobře zvolili formát, v němž se děj na obrazovce mění a střídá. Akce na monitoru pak motivuje pozornost sledujících. Vysílání se odehrává v zámeckém Zrcadlovém sále (dřívějším salonu), tedy v útulném prostředí majitele zámku. Zdá se, že se nám i prostřednictvím obrazovek podařilo navodit přívětivou domácí atmosféru u krbu, který je dominantou interiérových záběrů, a tak diváci nehledí do smutného prázdného hlediště, jak je tomu v případě většiny vysílání. Na každé zhlédnutí navazovaly děkovné a skutečně velmi dojemné komentáře, vzkazy, e-maily, zprávy, poštou přicházely ručně psané dopisy od starší generace diváků. To nás inspirovalo k pokračování v natáčení od ledna tohoto roku, kdy vysíláme jednou měsíčně, a to o každé poslední neděli v daném měsíci. Úspěch se, myslím, dostaví, když se svému řemeslu věnujete s plným nasazením, děláte jej poctivě. V případě umělecké produkce také ve chvíli, kdy tvoříte pro lidi, které chcete obdarovat hezkým okamžikem. Důležité je umět ocenit práci a přínos každého, kdo se na společném díle podílí. To je pro mě zásada, bez níž nelze tvořit a spojovat hodnoty ve smysluplný celek. Práce v týmu, který tvoří jakýsi společenský kmen se stejnou vnitřní etikou, tvoří hodnoty, které přetrvávají. Týmoví hráči dosáhnou společně trvalejších hodnot, než když tvoří každý zvlášť. Na piedestalu našeho týmu stojí vzácná osobnost Františka Kinského, pro kterého pracujeme všichni s velkou úctou.

Kde všude lidé vaše pořady sledují?

Jednotlivé díly jsou k vidění na Facebooku, kde má každá premiéra během měsíce na padesát tisíc zhlédnutí a na YouTube kanálu KINSKÝ Art Media. Naše pořady pouští lidem v čekárnách ordinací, v nemocnicích, v geriatrických zařízeních, pedagogové v rámci on-line výuky dějepisu, občanské a hudební nauky, diváky máme mezi Čechy žijícími v Rakousku, Německu, Itálii, ve Francii i v zámoří. Píší nám senioři, že si kvůli našim pořadům a příspěvkům nechali zřídit profily na sociálních sítích. Moc si této přízně považujeme. František Kinský zažil i potlesk při nákupu v lékárně či v očkovacím centru. Je to dojemné.

O čem je nová série?

Hlavními protagonisty pořadu jsou nadále František Kinský, známý mj. jako průvodce dokumentárního cyklu Modrá krev a dvaadvacetiletý klavírista Matyáš Novák, kterého od ledna 2020 naše agentura zastupuje. Druhá série plynule navázala na první, v níž jsme mluvili o vánočních zvycích, symbolech a významných dnech těchto křesťanských svátků. A v tomto duchu pokračujeme nadále. František Kinský vypráví o svátcích a mezinárodních dnech v daném měsíci, zmiňuje lidové zvyky, které velmi často souvisí se svátky křesťanskými. Myslím, že i v tom spočívá velký ohlas u diváků. Pořad je věnovaný lidem, tématům, která jsou jim blízká. Připomíná události a tradice, které se až do příchodu pandemie v mnoha rodinách, obcích i městech držely. A tak si je naši diváci rádi připomenou alespoň touto cestou. Matyáš Novák provádí skladby, které tematicky souzní s vyprávěním Františka Kinského. Připravuje hudební dramaturgii, kterou spolu konzultujeme a dotváříme. Kompozice také sám erudovaně uvádí. Od ledna postupně hraje cyklus Roční doby op. 37 Petra Iljiče Čajkovského. Jednotlivé charakteristické kusy pro klavír jsou pojmenovány podle dvanácti měsíců. V nedělní premiéře nás tedy čeká Duben s podtitulem „Sněženka.“ Každý díl vždy vyvrcholí Matyášovou vlastní fantazií nebo transkripcí na velké symfonické či operní dílo, kdy jeho geniální talent a kompoziční dovednosti plně vyniknou. S příchodem jara do závěrečného dílu připravil vlastní fantazii na lidové písně.

V každém dílu slibujete divákům překvapení. Jakou formou je při vysílání plníte?

Většinou je plní hosté pořadu. V některých dílech se jedná o netradičními záběry ze zámeckého parku, jindy překvapí František a Matyáš v neočekávaných rolích. Podle ohlasů lidé většinou překvapení ve vysílání rozeznají. V rámci našich pořadů vystoupila v adventních dílech a v dílu velikonočním trojnásobná držitelka Ceny Thálie Jana Šrejma Kačírková. V únoru zahrál talentovaný houslista Daniel Matejča, na klarinet zahrál i můj syn Imrich Dioszegi, recitovala průvodkyně Nového zámku Anna Burdová. Sama jsem nejvíce ocenila, že jsme díky našim kolegům v čele s Janem Duškem a jeho společností D2 Media mohli od ledna lidem dopřát lepší obrazový zážitek ve 4K, kterým náš pořad z vlastní iniciativy vybavili. To byl velký přínos.

Zámecký interiér je doplněný tematickými dekoracemi, posty na sociálních sítích věnujete nejen střípkům z natáčení, ale provádíte soutěže o knihy, o nedělích zveřejňujete receptář.

Naše „Střípky z natáčení“ se staly velmi oblíbenými, neboť dávají lidem nahlédnout do zákulisí, a to diváky vždy baví. Píší o nás jako o dobré partě, a to pro mě znamená, že i prostřednictvím monitoru lidé vycítili, že pracujeme v krásné a přátelské atmosféře, s nasazením a s upřímným cílem dělat lidem radost. Za každým dílem je práce mnoha lidí, kteří nejsou před kamerami vidět. Na základě scénáře, který připravím, kolegyně Ivona Jasníková a Hana Tupcová zútulňují interiér Zrcadlového sálu, s citem vybírají drobnosti ze zámeckého depozitáře, tvoří tematické dekorace k jednotlivým svátkům, interiér doplňují živými květinami, které váže zámecká floristka Andrea Vanická. Pořadu se věnují i další zaměstnanci zámku, kteří pro každé natáčení připraví teplo v domě, připravují dřevo na tradiční oheň v krbu, u něhož se v pořadech scházíme. Dekorace tvoří i pečené moučníky, které do pořadu dodává zdejší Toniova zámecká kavárna, do pečení se pustila i manažerka zámku Ivona Jasníková, pečou pro nás i ve spřátelených firmách. „Recepty nejen na neděli“ pak sdílíme na Facebooku s fotografiemi Zdeňka Fabiánka. Každý měsíc provádíme divácké soutěže, v nichž soutěžní otázky vycházejí z premiérového dílu. Výherci, které losují František Kinský a Matyáš Novák, získávají knihy od Nakladatelství Kazda, partnera pořadu.

Jak dlouho každý díl připravujete? Jak dlouho trvá samotné natáčení?

Hlavní natáčecí den bývá většinou pátek v polovině měsíce. Dále se pak scházíme ještě jednou nebo dvakrát, abychom natočili záběry v exteriéru. Ty jsou závislé na příznivém počasí. Do velikonočního dílu jsme dokonce zařadili záběry čerstvě vylíhnutých kuřátek z chovu Matyáše Nováka, které jsme pořídili přímo v místě jeho chovu v Hradci Králové. Pak je třeba počítat s časem na stříhání, grafické práce, titulky, úpravy. Dále je třeba mít dostatek prostoru na propagaci každého dílu, aby se informace o následující premiéře včas dostaly k divákům a příznivcům všech generací. Nejsme profesionální televizní štáb, který má na každou část produkce určený tým lidí. Pracujeme ve velmi úzkém kruhu. Tak jsme loni začali i s ohledem na epidemiologická rizika a opatření. Jsme producenty, scénografy, osvětlovači, kostyméry a maskéry zároveň. Každý z nás přiloží ruku tam, kde je to třeba. Pro mě osobně se jedná o plné pracovní vytížení na celý měsíc včetně víkendů. Kromě scénáře se společně s kameramanem Honzou Duškem dělíme o režii, věnuji se propagaci pořadu, komunikuji s médii, tvořím příspěvky na sociálních sítích. Líbí se mi, že se při natáčení pohybuji mezi přáteli, kteří nenaříkají, nežehrají, dělají, co je třeba a svoji pracovní náplň přizpůsobují aktuální situaci. Kolegyně ze zámku, které se před pandemií věnovaly prohlídkám a produkci živých kulturních akcí, můžete vidět pracovat v zámeckém parku. I tady odvádějí práci s plným nasazením a hezkým vztahem k rodovému sídlu Kinských. Mezi takové lidi se člověk těší. A stejně vzácný přístup k životu má i Matyáš Novák. Věnuje se hudbě s ohromným zanícením, je jí absolutně oddaný a ačkoli již rok nemůže koncertovat, nestěžuje si. Všechna opatření přijímá s velkým respektem.

Co vám tato doba vzala?

Doba je velmi komplikovaná a smutná. Byli jsme denně svědky smutných zpráv. Na koronavirus zemřelo na světě neskutečně mnoho lidí. Další se po nemoci vyrovnávají s těžkými následky, se ztrátami blízkých, jiní se ztrátami zaměstnání a zázemí. Dopady koronavirové krize se budou sčítat v mnoha ohledech ještě velmi dlouho. A to všechno se mě samozřejmě velmi hluboce dotýká. Je těžké žít naplno, když kolem lidé odcházejí nebo řeší starosti na hranici přežití.

A co vám naopak poslední rok dal?

Jsem vděčná za silné a krásné rodinné zázemí. To je pro mě nejcennější. Nesmírně si vážím toho, že i v době epidemie a krize mohu dělat práci, kterou mám ráda a která mě naplňuje. A za to vděčím Františku Kinskému. Svěřil mi krásný projekt komponovaných pořadů, které bez jakékoli finanční podpory a se srdcem na dlani věnoval lidem z vlastních zdrojů. Se stejnou vřelostí a zcela nezištným přístupem do projektu vstoupil i Matyáš Novák a všichni kolegové. S velikým respektem vůči všem opatřením včetně testování jsme táhli za jeden provaz. Při tvorbě dílů i vlastním natáčení jsme se hodně naučili. V nových rolích členů štábu jsme se často bavili a smáli, což je v této době zvláště ozdravné. Diváci nám posílali krásnou energii. Společně vytvořili komunitu kultivovaných a laskavých lidí, což je ve specifickém prostředí sociálních sítí zcela ojedinělé. Zvláště nás těšily vzkazy diváků z řad lékařů a sestřiček, kteří se starali o covidové pacienty. Jejich komentáře a zprávy jsme vnímali jako skutečné vyznamenání.

V neděli uvedete závěrečný díl. Na co diváci mohou těšit? Plánujete pokračovat další sérií, nebudou vám diváci chybět?

Závěrečný díl jsme pojmenovali od Aprílu k máji v Novém zámku hrají. František Kinský v něm připomene mezinárodní dny, svátky a zvyky v době od 1. dubna do 1. května. Matyáš Novák si vybral skladby, které má rád a které nově zařadil do svého repertoáru. Zazní například virtuózní Vážné variace op. 54 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Furiant z cyklu Poetické nálady op. 85 Antonína Dvořáka a další. Pořad opět vygraduje Matyášovou vlastní fantazií, tentokrát na lidové písně, které ladí k tradicím vítání jara. Domníváme se, že se s příchodem lepšího počasí budou lidé těšit ven, postupně se snad otevřou zahrádky restaurací. Obě kolegyně z produkce pořadu v Novém zámku již od dubna realizují svatební obřady, při nichž snoubence oddává František Kinský. Jsme také v očekávání, že se snad i zámecká expozice alespoň v omezeném provozu otevře veřejnosti. A tomu je třeba připravit i interiér, který byl dosud přizpůsoben natáčení. Uvidíme, zda budeme schopni dodržet všechna nařízení a doporučení pro kulturní akce, abychom výhledově mohli provést již několikrát přeložené abonentní koncerty a případně instalovat výstavu a zpřístupnit prostory Galerie Kinský. Pokud by na podzim epidemiologická situace nebyla příznivá, určitě bychom se s našimi úžasnými posluchači a diváky spojili prostřednictvím vysílání třetí série. Těším se, že si nedělní závěrečný díl opět společně užijeme.

Jsi 714. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail