Krakov leží na horním toku řeky Visly v jižním Polsku a až do 16. století byl taky hlavním městem Polska. Po dvě staletí byl Krakov korunovačním a sídlením městem polských králů a i…
Přečíst celé