Jak se říká: „Umění je všude kolem nás.“ A ve svých mnoha podobách představuje skvělé možnosti pro zajímavé diskuze, mimo jiné zaměřené taky na jazykové vzdělávání.

Jazyková škola Brno PELICAN ve svých jazykových kurzech proto často pracuje s uměním a aktivitami s ním spojenými, ať už má zrovna ve své učebně studenty navštěvující pomaturitní jazykové studium nebo skupinku studentů z klasického kurzu pro veřejnost.

Naneštěstí však, tento „bezedný kulturní zdroj“ do značné míry nevyužívá mnoho učitelů jazyků, což je – dle nás – velká škoda. V tomto článku najdete pár důvodů, proč by mělo umění ve třídě zaujímat své místo a taky pár praktických nápadů, jak umění při učení jazyka využít!

Proč umění při výuce využívat?

Lekce založené na umění, uměleckých dílech a práci na uměleckých dílech, mají mnoho výhod – jak pro učitele, tak pro studenty, a věřte, že práce s uměleckými díly je zajímavá a motivační jak pro žáky na základních školách, tak pro studenti v pokročilejším věku, navštěvující např. firemní vzdělávání. Níže najdete hned několik důvodů PROČ!

 1. Práce s uměním může být velmi motivující a může vést k novým nápadům lektora i studentů a k nekonečným možnostem různých aktivit.
 2. Užití umění při výuce jazyka změní tempo lekcí a kurzů. Mnoho lektorů využívá k představení tématu či jednotlivých slovíček a frází obrázky. Proč ale nenechat mluvit přímo studenty obrázky tvořit – nebo o nich hovořit? Zapojte své studenty navštěvující pomaturitní studium angličtiny přímo a věřte, že se díky aktivnímu zapojení dostanou brzo na zcela jiný level!
 3. Začlenění umění do učebního plánu podpoří studenty užívat osvojovaný jazyk taky v reálném světě. Ať už to bude návštěva muzea, výstavy – nebo úkol, zahrnující výzkum vybraného díla na internetu!
 4. Přemýšlení o umění nebo dokonce jeho vytváření může mít silný motivační účinek. Má vliv na rychlejší osvojení si jazyka, na jeho plynulost a schopnost jasně vyjádřit své myšlenky a nápady. Navštěvují vaše kurzy němčiny bázliví studenti, kteří mají strach otevřít ústa? Brzo zjistíte, že zapojení umění do výuky je skvělé právě pro studenty, kteří mají strach z mluvení a ze svých vlastních chyb!
 5. Učit se reagovat na umění má velký potenciál rozvíjet dovednosti tvůrčího a kritického myšlení studentů. Dokonce studenti na nízké až střední úrovni tak brzy jsou schopni přečíst krátkou biografii umělce a diskutovat o tom, jak umění ovlivnilo umělcův život a jak umělcův život ovlivnil jeho tvorbu. Tak, teorie stačilo, hurá na praktické tipy!

3 způsoby využití umění ve výuce + několik praktických tipů!

 1. Dívat se

Existují stovky různých aktivit, které zapojí studenti tím, že se na určitý druh umění dívají – a pak na něj reagují. Například lze:

 • Diskutovat se studenty navštěvující pomaturitní studium jazyků o tom, jaké dílo by si měla škola vybrat pro účel výstavy v hlavním sále – každý může shrnout své argumenty pro své dílo, a naopak vyjádřit svůj názor na vybraná díla ostatních studentů
 • Požádat studenty, aby si vybrali postavu z malby nebo sochařství – a napsat krátkou biografii nebo příběh o této postavě
 • Porovnat dvě umělecká díla s podobnými rysy – při kterých studenti budou procvičovat zejména přídavná jména
 • Požádat studenty, aby si vybrali oblíbenou galerii – a na základě vystavovaných děl připravit kvíz pro ostatní studenty
 • Požádat studenty, aby si připravili otázky pro fiktivní rozhovor se svým oblíbeným umělcem nebo postavou z díla – v párech lze pak určit role a rozhovory praktikovat v hodině
 1. Sdílet
 • Požádat studenty navštěvující firemní jazykové kurzy, aby přinesli vytištěnou kopii jejich oblíbeného uměleckého díla od autora z jejich města, následně vytvořit ve třídě galerii a diskutovat se studenty o tom, jaký název by zvolili pro jednotlivá vystavená díla
 • Požádat studenty, aby přinesli jimi pořízenou fotografii do lekce – a požádat ostatní studenty, aby napsali krátký příběh o tom, jak fotografie asi mohla vzniknout – a co se mohlo stát po tom, co fotografie vznikla

 1. Vytvářet
 • Utvořit ze studentů skupinky a požádat je, aby vytvořili umělecké dílo za využití nejrůznějších materiálů, jako jsou – plastické obaly, slánky, papíry, papírové ubrousky, kartony – cokoliv mají po ruce! Nechat je posléze pojmenovat jejich dílo a ve skupinách zhodnotit jejich originalitu, týmovou práci, použité materiály…
 • Provést se studenty vizualizační cvičení, u kterého každého studenta požádáte, aby si představili ten nejhezčí obrázek v jejich mysli – a popsali ho partnerovi, který se jej podle popisu pokusí nakreslit
 • Požádat studenty, aby napsali dopis – za využití obrázků – tedy např. slovo šťastný může představovat usměvavý smajlík apod.

Snad se nám v článku podařilo ukázat, že umění má rozhodně své místo v jazykové učebně a že může lektorům (a následně studentům) posloužit stovkami nejrůznějšími a zábavnými způsoby!

Jedná se nejen o skvělý zdroj pro diskuze, ale taky pro samotné praktické procvičování snad všech jazyků. Aktivity zahrnující změní jsou navíc pro studenty motivující, rozvíjí dovednosti tvůrčího a kritického myšlení, často poskytují vítanou změnu tempa jednotlivých lekcí, jsou dynamické a pro studenty i lektora zajímavé. Jdete do toho s námi? Podělte se o své zkušenosti a tipy, budeme se těšit!

PELICAN

Jsi 2701. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail