Není žádným tajemstvím, že stále větší množství firem v ČR přijímá pracovníky ze třetích zemí, kteří jim vyplňují volné pracovní pozice, které jsou pro naše zaměstnance buď málo atraktivní anebo nedostatečně ohodnocené.

I tyto pozice je ovšem třeba obsadit a řada zaměstnavatelů tuto situaci řeší tak, že si přes pracovní agenturu, která se zaobírá náborem zaměstnanců právě z těchto třetích zemí, především z Ukrajiny.

Ta vyřídí kompletní pracovní povolení pro cizince, tedy podniky i pro samotné pracovníky, kteří se tak nemusí obávat zbytečných problémů, které jsou spojené s nelegálním zaměstnáváním, které ovšem bohužel i v našich končinách není ničím ojedinělým. Jak tedy požádat pracovní agenturu o zprostředkování zaměstnanců a omezit administrativní úkony na minimum?

Zaměstnanecká karta vše vyřeší

Zaměstnanecká karta, dříve známá spíše jako zelená karta, je vydávána cizincům, kteří se rozhodnou na území ČR legálně pracovat pro určitého zaměstnavatele, který si svého zaměstnance buď sám osloví či zvolí méně strastiplnou cestu a se svým požadavkem osloví pracovní agenturu, která vše vyřídí za něj.

Zaměstnanecká karta posléze umožňuje zaměstnanci pobývat na území ČR po dobu tří měsíců a zároveň legálně vykonávat činnost v pracovně právním vztahu, na který bude daná zaměstnanecká karta vydána. Není tak třeba vyřizovat si vízum, které umožní klientovi dlouhodobý pobyt.

Zaměstnanecká karta je většinou vydávána na dobu, po kterou trvá pracovně právní vztah, nejdéle však na dobu dvou let. Je možné vždy požádat o opakované prodloužení její platnosti. Zaměstnanecká karta je navíc vydávána i nekvalifikovaným pracovníkům, což v překladu znamená, že o ni může požádat i ten, jenž nesplňuje určité kvalifikační požadavky.

Většinou, jsou tito lidé umisťovány, do společností, které se spíše zaměřují na dělnické profese, zemědělství či jiné pomocné práce.

Modrá karta pro kvalifikované pracovníky ze třetích zemí

Modrá karta, rovněž jako karta zaměstnanecká opravňuje jejího držitele legálně pobývat na území ČR po dobu 90 dnů a zároveň pracovat na pozici, která ovšem v tomto případě vyžaduje určité kvalifikační předpoklady.

O modrou kartu tak mohou požádat pouze ti, kteří mají řádně ukončené vysokoškolské vzdělání anebo mají vystudovanou vyšší odbornou školu, a to nejméně tři roky studia. Tito pracovníci posléze obsazují pracovní místa, která si danou kvalifikaci žádají, a bez ní ji není možné vykonávat. Modrá karta pro cizince je rovněž vždy vyřizována pracovní agenturou.

Vše potřebné zařídí pracovní agentura

Aby byla práce podnikatelů, co nejméně zasažena vyřizováním agendy spojené s přijímáním pracovníků ze třetích zemí, je jim k dispozici např. pracovní agentura IRS Czech, která se o vše potřebné postará.

Zajistí kompletní žádost o zaměstnaneckou kartu, tedy jak správné zpracování zaměstnaneckých či modrých karet, tak i soudní překlady dokumentů, připraví potřené dokumenty zaměstnance, kterého sama s pomocí úřadu práce nalezne.

Poté vás informuje vás o všem, co souvisí s příjezdem zahraničního pracovníka a jeho následným zaměstnáním za vás. Více informací najdete na irsczech.com.

Jsi 3171. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail