V údolí řeky Úslavy leží původní Plzeň, dnešní městečko Starý Plzenec. Již v 8. století zde stávalo slovanské hradiště na Hůrce a od 10. století pak přemyslovské knížecí hradiště, které bylo centrem celého kraje. Křižovaly se zde obchodní cesty a tak se čile rozvíjel i život v podhradí. Ve Staré Plzni bylo již ve 13. století 8 kostelů, z toho tři ve hradním areálu.

V roce 1295 však byla 9 km severozápadně od Staré Plzně založena Nová Plzeň, dnešní Plzeň. Význam Staré Plzně, která později dostala název Starý Plzenec, pomalu upadal, hradní stavby chátraly až v 18. století zcela zanikly a Starý Plzenec se stal městečkem.

Na levém břehu řeky Úslavy na Masarykově náměstí stojí pěkná radnice s věží z 19. století a gotický kostel sv. Jana Křtitele. Na tomto náměstí najdete taky barokní mariánský sloup a empírovou kašnu.

Na pravém břehu řeky Úslavy stojí rázovitá městská čtvrť Malá Strana. Na Malostranském náměstí najdete románský kostel Narození Panny Marie se vzácnými gotickými malbami.

Nad Malou Stranou se zdvíhá vrch Hůrka, na kterém stávalo slovanské hradiště a později přemyslovské hradiště s hradem Plzeň. Zachovaly se zde mohutné valy, příkopy a část hradeb. Stojí zde taky románská rotunda sv. Petra z druhé poloviny 10. století, která je nejstarší památkou tohoto druhu v Čechách. Najdete zde taky základy knížecího kostela sv. Vavřince a základy kostela sv. Kříže, přičemž oba kostely pocházely z 11. století. Na vrchu Hůrka na vás prostě dýchne historie, neboť se zde nacházejí památky z doby vzniku a formování českého státu.

Hrad Radyně

Jen 2 km jižně od městečka Starého Plzence se zdvíhá strmý kopec Radyně 569 m. n. m. Na jeho vrcholu stojí udržovaná zřícenina gotického hradu Radyně, která tvoří známou dominantu celého Plzeňska.

Hrad nechal ve 14. století postavit císař Karel IV. Tento hrad plnil svou pevnostní funkci do konce 15. století a pak byl využíván jako lovecké sídlo. V polovině16. století však již nebyl obýván a postupně se stal zříceninou. Hrad byl nákladně opraven v sedmdesátých letech 20. století.

Můžete si prohlédnout hradní nádvoří, erby držitelů hradu a fotografie zdejších archeologických nálezů. Rodiny s dětmi dozajista ocení, že v hradní věži byla zřízena pohádková expozice s tajemnými bytostmi z pověstí o hradu. Z hradní věže je jedinečný pohled na Plzeň a je taky možno dohlédnout až k hradu Přimda v Českém lese a na Šumavu.

K hradu se váže tato pověst: Před dávnými lety na hradě Radyni sídlil strašlivý zeman Radouš. Měl netopýří uši a místo zubů kančí kly. Poněvadž však vlastnil truhlice plné zlaťáků, tak si i v temném středověku dokázal najít ženu. Jakmile však spatřil v kolébce ošklivé dítě s netopýříma ušima, zabil dítě i manželku a vydal se hledat zase novou ženu. Tak celkem zamordoval všech svých šest manželek a to i s dětmi.

Na hradě Radyni se teď zeman Radouš zjevuje jako přízrak a jezdí s kolečkem s kolomazí. Potkáte-li zde někoho s kolečkem, dobře se podívejte, co vlastně veze. To proto, abyste za strašlivého Radouše nepovažovali stavební dělníky, kteří zde pracují na opravě hradu.

Uvedený text je ukázková kapitola z e-knih Jiřího Gleta Turistický průvodce II. zajímavosti z hradů a zámků. Dalších 20 kapitol o hradech a zámcích Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje najdete v knize. Kniha je součástí celé série průvodců mapující Čechy, moravu a Slezko.

Jsi 6361. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail