Tak je po Novém roce, počátek ledna, tříkrálový čas. Časy se změnily, většinou jen starší lidé si pamatují, kterak Tři králové chodili koledou od domu k domu a vinšovali hospodáři. Dostávali za to výslužku a na dveře domu psali křídou K + M + B ( Kašpar + Melichar + Baltazar ) a letopočet. V některých, zejména venkovských oblastech, chodí ještě Tři králové po domech koledou, ale již několik let pořádá Charita tradiční tříkrálovou sbírku. Na počátku ledna potkáte v českých městech a vesnicích Tři krále s pokladničkou, jak vybírají peníze pro potřebné, kterých je v každé společnosti stále dost. Lidé jim rádi přispívají, ten drobnou mincí, další bankovkou, každý podle svých možností.

Při tříkrálové sbírce dochází k vzácnému úkazu, kdy jsou najednou všichni obdarováni. Lidé jsou od Tří králů obdarováni upřímným přáním všeho nejlepšího do nového roku a svým peněžním příspěvkem zároveň obdarovávají potřebné. Tří králové jsou zase obdarováni hřejivým, dobrým pocitem, že svými silami touto sbírkou přispívají potřebným.

Podívejte se do tváře lidem, kteří odcházejí od Tří králů a zjistíte, že se lidé mnohdy šťastně usmívají. To se děje vždy, když dobro vítězí nad zlem. Snad jim ještě v uších zní stříbrné hlásky malých koledníků: „ My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“

Jsi 3986. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail