snobSlovo snob běžně používáme a máme tím na mysli člověka, který obdivuje všechno módní a okázale dává najevo svůj majetek. Kde je však původ slova snob? Tady existuje několik teorií, já osobně se přikláním k té, kterou zde uvedu.

Ještě v 17. století na anglických univerzitách mohli studovat pouze studenti se šlechtickým titulem. V této době však již byla v Anglii bohatá vrstva měšťanů, zejména obchodníků, kterým se tento stav samozřejmě nelíbil. Vždyť na universitě mohli studovat i zcela chudí šlechtici, kdežto bohatí kupečtí synové nikoliv. Tak se časem bohatým měšťanům podařilo vydobýt, že na anglických univerzitách mohl studovat i měšťanský stav. Bohatí kupečtí synové však měli jedno omezení. Na lavici, ve které seděli, měli umístěnou ceduličku s latinským nápisem – sine nobile. To znamená bez vznešenosti, rozuměno bez šlechtického titulu. Přednášející profesor tak snadno zjistil, který student je šlechticem, a který nikoliv.

Bohatí kupečtí studenti se však snažili šlechticům nejenom vyrovnat, ale je i předčit. Tak nosili přepychové módní oděvy, masivní zlaté šperky zdobené drahými kameny, platili za celou krčmu, měli své osobní sluhy a na univerzitu se nechali vozit vlastními kočáry. Ze slov sine nobile později vzniklo slovo snob, a dnešní snob byl na světě. Dnešní snobové zpravidla vůbec netuší, že jejich prapůvod je u anglické, kupecké „ zlaté mládeže“ ze 17. století.

Jsi 4158. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail