Autor: Francisco de Zurbarán – Colecciones, Museo de Cádiz., Volné dílo,

Sv. Vavřinec je patronem města Norimberku, knihovníků, archivářů, hasičů, pivovarníků, pradlen, sklářů, kuchařů, studentů, chudáku a všech oborů, které mají co do činění s ohněm. Světec je pomocníkem proti očním chorobám, ischiasu, kožním chorobám a proti moru. Je záštitou proti ohni, přímluvcem proti mukám v očistci a přímluvcem za dobrou úrodu vinných hroznů. Sv. Vavřinec má svátek 10. srpna.

Sv. Vavřinec se narodil okolo roku 230 ve Španělsku. Papež Sixtus II. světce ustanovil v roce 257 jáhnem, který měl na starosti církevní knihy a archiválie. Bylo to v době, kdy římský císař Valerián obnovil pronásledování křesťanů. V roce 258 byl papež uvězněn, ale ještě před svým zatčením dal sv. Vavřinci pokyn, aby rozdal drahocenné nádoby a peníze církve chudým. Papež Sixtus II. byl zabit a stal se rovněž světcem. Když byl římskými úřady zatčen taky sv. Vavřinec, byl požádán, aby vydal poklady a církevní majetek. Světec nechal shromáždit nemocné a chudé lidi a římskému úředníkovi řekl: „ Zde jsou poklady církve.“ Sv. Vavřinec  byl odvlečen do žaláře, krutě mučen a v roce 258 pozvolna upečen na rozžhaveném rožni. Sv. Vavřinec je velmi uctívaný světec, jeho velkorysost při pomoci chudým mu získala mnoho příznivců. Věhlas tohoto římského mučedníka ještě stoupl v roce 955, kdy právě na svátek sv. Vavřince německý císař Ota I. za pomoci vojsk přemyslovského knížete Boleslava I. porazil na řece Lechu kočovné Maďary, kteří hrozili zaplavit celou Evropu. V kostele sv. Vavřince v Římě se nachází část ostatků tohoto světce a za oltářem je jeho rošt. Světcova hlava je uložena v „Tesoro delle Reliquie“, ve vatikánském pokladu všech svátostí. V období kolem světcova svátku prochází země mezi Perseidami a dochází k takzvanému padání hvězd, kterým se říká „Slzy svatého Vavřince.“ Známá praostika „Svatý Vavřinec první podzimec“ nám připomíná, že
pomaloučku se blíží konec léta a zanedlouho nastane zase podzim.

Líbil se ti tento článek? Přečti si i další ze série.

Jsi 3610. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 55 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
KKnihy.cz doporučují: