• Sv. Václav je patronem České země
  • Sv. Václav je patronem České země a patronem šlechty, kněží a vinařů
  • Sv. Václav má svátek 28. Září
Socha sv. Václava ve Svatováclavské kapli pražské katedrály. Autor: Peter Parler – volné dílo

Kníže sv. Václav se narodil okolo roku 907, jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry. Dostalo se mu výborného vzdělání na škole v Budči a pod vlivem své babičky sv. Ludmily se přiklonil ke křesťanství. Na knížecí stolec usedl pravděpodobně v roce 921, jako v pořadí čtvrtý historický kníže přemyslovského rodu.

Dle legendy se zavázal platit německému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi každoročně 120 volů a 500 hřiven stříbra. V těchto časech to však nebylo nic neobvyklého, jednalo se o takzvaný tributum pacis, to jest poplatek za mír. Tak například k obdobnému závazku se v této době upsal vůči výbojným Maďarům, kteří pustošili západní Evropu, sám německý král Jindřich I. Ptáčník a bavorský vévoda Arnulf. Právě s tímto poplatkem za mír zásadně nesouhlasil mladší bratr Václava, Boleslav. Dne 28 září roku 929, mnozí historici se spíše kloní k roku 935, Boleslav spolu s dalšími muži pak zavraždil sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Někdy okolo roku 973 bylo v Praze založeno biskupství. Nová diecéze potřebovala domácího světce a sv. Václav, který zahynul jako panovník a politik se stává mučedníkem. Sv. Václav nebyl světcem ledajakým, vždyť byl vládnoucím knížetem, to znamená, že byl Bohem obdařen zvláštní milostí. V této době taky velmi vzrostla prestiž vládnoucího přemyslovského rodu a sv. Václav jako patron České země ochraňuje její panovníky a lid.

Václavovo jméno pojilo generace a vytvářelo pocit sounáležitostí s vlastí. V těžkých dobách za válek a hladomorů, byl sv. Václav symbolem národa, a taky dnes je neodmyslitelně spojován s více než tisíciletou historií českého státu.

Sv. Václav v lidové pranostice:

  • Na svatého Václava pěkný den – přijde pohodlný podzimek
  • Na svatého Václava bývá bláta záplava
  • Svatý Václav vyhání sedláky z polí
  • Na svatého Václava mráz nastává
  • Svatý Václav v slunci září – sklizeň řepy se vydaří

Líbil se ti tento článek? Přečti si i další ze série.

Jestliže vás zajímají příběhy světců a lidové pranostiky vztahující se k svátkům jednotlivých světců, můžete si zakoupit e-knihu Jiřího Gleta Pranostiky v osmi ročních obdobích.

Jsi 5864. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail