V jihomoravském kraji je nespočet škol, které nabízí rozmanité možnosti studia jazyků, přes klasické kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium nebo třeba právě firemní jazykové kurzy. Co ale firemní výuka obnáší a jak si vybrat tu správnou jazykovou školu a vhodný jazykový kurz?

Nároky na uchazeče o pracovní místa jsou stále vyšší a vyšší. Přestože se zrovna nehlásíte na pozici českého velvyslance na území Velké Británie, existuje mnoho pracovních nabídek, u kterých se bez znalosti jazyka neobejdete. A i v případě, že byste v pracovní pozici, o kterou máte zájem, do styku s cizím jazykem vůbec nepřišel, vždy bude mít zájemce s kolonkou znalostí jazyka přednost před těmi, kteří tam nemají uvedeno nic. Zkrátka – umět jazyk se vyplatí.

Především z důvodu globalizace trhu stoupá poptávka po uchazečích, kteří vládnou plynulou znalostí alespoň jednoho jazyka. V případě, že společnost přijímá nového pracovníka, zaměří se na jeho jazykové dovednosti.

Jak je to ale v případě, že zaměstnavatel má už své osvědčené pracovníky, kteří však nedisponují znalost cizího jazyka? Řešením jsou právě firemní jazykové kurzy!

Investice, která se vyplatí

Ač zní slovo vzdělávání velmi staticky, prochází neustálým rozvojem, spojeným s novými metodami, zlepšujícími efektivitu výuky. Vlastní metodu vyvinula výuky Jazyková škola Brno PELICAN. Škola pracuje s metodou Active Learning System, založenou na zkušenostech školy s on-line systémem vzdělávání a rozvojem audio-vizuálních materiálů v rámci mezinárodních projektů.

Tato metodika povzbuzuje a podporuje činnosti, kreativitu a nezávislost studentů a urychluje osvojování si jazyka u dospělého studenta.

Na základě úspěšného výzkumného projektu Don’t Give Up, který získal v roce 2010 cenu European Label identifikoval PELICAN taky možná rizika výuky hrazené zaměstnavatelem a nalezl jejich řešení. Jedná se především o nepravidelnou docházku, ztrátu motivace, neplnění úkolů zadaných lektorem nebo třeba nedostatečný pokrok.

To všechno jsou důvody, proč zaměstnanec nedokončí své firemní kurzy angličtiny.

PELICAN klade díky řešení těchto rizik důraz zejména na motivaci zaměstnanců, které by účastníci kurzu měli vnímat jako benefit, a ne jako povinnost. Naopak zaměstnavatel by si měl uvědomit, že jazykové kurzy pro jeho zaměstnance není jen nákladem, ale zejména investicí, která má přímé dopady na kvalitu a efektivitu práce.

Firemní vzdělávání v Jazykové škole PELICAN

Není Vám jasné, jak vypadá takový proces firemního vzdělávání? Jazyková škola PELICAN klade důraz na osobní přístup. V rámci osobní schůzky s ředitelkou školy proběhne shrnutí poptávky a případné doplnění informací.

Poté ústně otestujeme zaměstnance a uskutečníme motivační pohovor s každým z nich. Za pomoci metodika jazykového vzdělávání dojde vytvoření studijních skupin, studijního plánu a stanovení kurzů.

V rámci realizace jazykového vzdělávání monitorujeme docházku a díky pravidelnému testování sledujeme průběžné výsledky každého studenta. Bezprostředně po první lekci i v průběhu celého kurzu zjišťujeme zpětnou vazbu a v případě potřeby ihned zasahujeme do průběhu výuky – např. v případě potřeby změny studijní skupiny nebo při výměně lektora.

Kurz je zakončen státní jazykovou zkouškou, kterou mají všichni účastníci kurzů zdarma.

Než se rozhodnete pro jazykovou školu

Firemní jazyková výuka má ve škole PELICAN dlouholetou tradici. Právě díky dlouholeté zkušenosti patří mezi nejlepší v jihomoravském kraji. Než si vyberete jazykovou školu, podívejte se na reference vypracované jednateli a řediteli firem, kterým škola PELICAN poskytuje kompletní jazykový servis.

Najdete je pod odkazem reference na stránkách jazykové školy https://skolapelican.com/.

Jsi 2801. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail