Za antickými památkami nemusíte jezdit až do Itálie nebo Řecka, pěkné památky z období Římské říše najdete tak u našich sousedů v Rakousku. Jen asi 35 km východně od dnešní Vídně, jižně od Dunaje, stávalo římské město Carnuntum s vojenským táborem římských legionářů. Město zaujímalo významnou strategickou polohu na křižovatce Jantarové stezky s Podunajskou stezkou. Dnes se zde mezi obcemi Petronell – Carnuntum a Bad Deusch – Altenburg nachází Archeologický park. Je to území vykopávek zahrnující civilní město se sítí antických zdí a ulic, zrekonstruovaný Dianin chrám, komplexně zrekonstruovaný římský obytný dům městskou vilu a římské lázně. Poněkud stranou se nacházejí vojenský a civilní amfiteátr a Pohanská brána. Velké množství bohatých nálezů ze starověkého města, například sochy, mozaiky a mince, jsou vystaveny v muzeu v lázních Bad Deusch – Altenburg.

Neziderské jezero
Pohled na Neziderské jezero ze severu; Autor. Manfred Werner, CC BY-SA 3.0

Jen několik kilometrů jižně od tohoto Archeologického parku leží největší jezero v Rakousku, Neziderské jezero. Toto jezero zaujímá plochu 280 kilometrů čtverečních, z toho 75 kilometrů čtverečních vodní plochy patří Maďarsku. Jezero má mírně slanou vodu a bývá nazýváno „mořem Vídeňáků.“ V létě se na jezeře provozují vodní sporty, po zbytek roku zde chodí zejména amatérští ornitologové, kteří v pásu rákosí širokém 1 – 3 km mohou pozorovat velké množství vzácných druhů ptáků. V okolí Neziderského jezera se nacházejí proslulé vinařské oblasti Rakouska. Zdejší vinařské obce jako Rust, Breitenbrunn nebo Podersdorf se vyznačují malebnými návsemi a rázovitými selskými statky.

Můžete taky navštívit maďarské městečko Fertöd, které leží asi 5 km východně od jezera. V městečku stojí honosný barokně – rokokový zámek, který bývá nazýván „maďarské Versaille.“ Zámek Fertöd patřil mocnému a bohatému uherskému šlechtickému rodu Esterházyů. Na zámku pobýval takřka třicet let proslulý rakouský hudební skladatel Josef Haydn, který zde vytvořil mnohá svá hudební díla. Na zámku se dnes nachází taky Pamětní síň Josefa Haydna. Je zde taky zpřístupněna klasická zámecká trasa. Můžete si zde prohlédnout historický nábytek, vzácné obrazy a sbírku porcelánu. Zámek je obklopen francouzskou zahradou.

Jsi 6172. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail