První písemná zpráva o celní trhové osadě na středověké obchodní cestě pojmenované Zlatá stezka pochází z roku 1130. Počátkem 14. století došlo k založení nového města, kterému v roce 1323 král Jan Lucemburský uděluje městská práva. Zanedlouho město obdrželo další výsadu – majestát potvrzující Prachatickým výhradní postavení v obchodování se solí. Prachatice vyrostly v bohaté obchodní město, které nabylo vůdčího postavení mezi ostatními města na Zlaté stezce. Prachaticemi muselo projít všechno zboží, dovážené i vyvážené z Čech do Bavor. Konaly se zde trhy, odsud kupovala ostatní města sůl a vyváželo se obilí do Pasova. Na náměstí i přilehlých ulicích spatříte pozoruhodné měšťanské domy z doby pozdní goticky a renesance, některé z nich jsou vyzdobeny renesančními sgrafity a atikou.

Náměstí s radnicí; Autor: Chmee2. Licencováno pod CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Na Kostelním náměstí stojí gotický kostel sv. Jakuba, jehož severní věž zůstala nedokončena. V kostele jsou gotické nástěnné malby a zařízení kostela je převážně barokní a novogotické, kostelní lavice jsou renesanční. V kostele byla v roce 1993 nově vysvěcena kaple sv. Jana Neumanna. Kněz Jan Nepomuk Neumann, prachatický rodák, později působil jako biskup ve Filadelfii v severní Americe. Svou životní pouť ukončil v roce 1860. Jan Nepomuk Neumann byl prohlášen za svatého v roce 1977. V uličce u kostela stojí dům č. 31, který je vyzdoben sgrafitovým obrazem Večeře Páně z roku 1563 od neznámého italského mistra.

Na Velkém náměstí stojí Rumpálův dům č. 41 s pěknými sgrafity s bitevními výjevy. Na náměstí najdete i renesanční kašnu se sochou Spravedlnosti. Renesanční radnice je zdobena původními malbami scén z bible a mytologie zčásti podle Holbeinových rytin. Sittrův dům, ve kterém má sídlo Prachatické muzeum, je vyzdoben malbami císařů od Šebestiána Hájka z Prachatic. V Husově ulici v domě č. 71 zvaném Husův dům bydlel podle tradice během svých studií na prachatické škole Mistr Jan Hus. Tento dům má rovněž bohatou sgrafitovou výzdobu.

Žižkova skalka – křemenná skála je chráněným přírodním útvarem. Nachází se vpravo od budovy pošt a je z ní pěkný výhled na město. V roce 1420 odtud vojska Jana Žižky odstřelovaly Prachatice a v roce 1620 rovněž odtud vojska Karla Buguoye odstřelovaly město.

V Prachaticích se zachovalo opevnění po celém historickém obvodu vyjma jeho jižní strany. Kromě hradebních zdí a parkánu se dochovaly i četné bašty. Součástí městského opevnění je také Dolní Brána, nazývaná rovněž Píseckou branou z konce 15. století s freskou jezdce z roku 1569 a renesanční atikou a cimbuřím s nárožními vížkami z konce 16. století. V předpolí Dolní brány najdete zdejší unikátní kuriozitu. Jsou zde totiž umístěny největší sluneční hodiny ve střední Evropě ze sedmdesátých let 20. století sochaře Zdeňka Šimka.

V historickém takzvaném Sittrově domě na náměstí má sídlo Prachatické muzeum. Je zde umístěna řada expozic, například Zlatá stezka, Hrady a na Zlaté stezce, Renesance – zlatý věk města, sakrální památky regionu a sv. Jan Nepomuk Neumann i 19. století na Prachaticku.

Libín, 1096 m. n. m. je nejvyšším vrcholem Prachatic. Vrch Libín je sice zalesněný, ale stojí na něm vyhlídková rozhledna z roku 1883 o výšce 27 m, odkud je nejenom pěkný výhled na město, ale taky na přilehlou oblast Šumavy a dokonce i na Alpy. Prachatice mají nejenom skvostné historické památky, ale taky krásnou okolní krajinu.

Jsi 4475. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail