S nabídkami volných pracovních míst se setkáváme téměř na každém kroku. Inzerce nebere konce a podniky mají problém s obsazením i pozic, pro které nemusíte mít žádnou kvalifikaci. Tady se otevírá velká šance pro zaměstnávání cizinců. Jak na pracovní vízum?

Práce pro cizince v sezónních zaměstnáních

Pracovních postů, které by mohli zastávat cizí státní příslušníci, je celá řada. Od těch vyžadujících vysokou kvalifikaci až po dělnické profese. Nejvíce pracovních nabídek se objevuje v případě takzvaných sezónních prací.

Cizinci bez kvalifikace nalézají uplatnění ve stavebnictví, v zemědělství, v pohostinství nebo v různých pomocných pracích v cestovním ruchu a turistickém průmyslu.

Vidíme je s nářadím na stavbách, v sadech při sklizni, jako pokojské v hotelu nebo jako pracovníky úklidu v restauračních zařízeních. Zmíněné skupiny cizinců jsou zpravidla těmi, kteří přijíždějí jen na pár měsíců a s malou znalostí jazyka. Proto také patří mezi nejvíce ohrožené osoby.

U této skupiny cizinců se také setkáme nejčastěji s absencí pracovního víza. Zčásti je to způsobené skutečností, že se plánují zdržet jen omezený čas a zaměstnaneckou kartu nepovažují za důležitou. Takové jednání může velmi ohrozit pracovníka i jeho zaměstnavatele!

Zaměstnanecká karta a legislativa

Nelegální práce je vymezena v Zákoně o zaměstnanosti jako stav, kdy fyzická osoba nevykonává práci pro zaměstnavatele na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy.

U cizinců se za nelegální práci považuje i to, jestliže vykonává práci v rozporu s vydaným pracovním povolením nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou.

K zaměstnanecké kartě je třeba doložit:

  • pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti,
  • žádost o zaměstnaneckou kartu,
  • prokázání způsobilosti k výkonu konkrétní profese,
  • poskytnutí biometrických údajů.

Co umožní cizincům zaměstnanecká karta

Dříve musel cizí státní příslušník nejprve získat povolení k zaměstnání a teprve později vízum na 90denní pobyt. Nyní je celá procedura jednodušší. Ve chvíli kdy správní orgán schválí vydání zaměstnanecké karty, cizinec získává vízum k pobytu nad 90 dní na jehož základě může pracovat.

Zaměstnanecká karta má platnost:

  • maximálně dva roky,
  • na dobu smluvního pracovního vztahu (méně než dva roky).

Nemáte pracovní vízum? Čekají vás sankce

Státní inspekce práce má celou řadu kontrolních mechanizmů, včetně zkušených pracovníků v terénu. Jakmile zjistí výkon práce cizince bez pracovního povolení nebo v rozporu s vydaným pracovním povolením je oprávněna uložit pokutu až do výše 100 000 korun. Zároveň je možné vyhoštění jedince ze země, a to i v řádu několika dní.

Pracovní povolení pro cizince snadněji

Je velkým rizikem pracovat bez pracovního povolení. Nejen kvůli vysokým sankcím, ale především pro absenci pracovně právního vztahu se zaměstnavatelem. Nemáte možnost získat dlužnou mzdu v případě, že vám zaměstnavatel odmítne za práci zaplatit a nemáte nárok ani na odškodnění v případě pracovního úrazu. Bez zaměstnanecké karty nepracujte ani den!

Se žádostí o zaměstnaneckou kartu je možné se obrátit na pracovní agenturu IRS Czech, která vás provede celým procesem, na jehož konci je vyřízení pracovního povolení. Získat pracovní vízum nikdy nebylo snadnější!

Jsi 2943. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail