Ponořme se společně s krásným, hodným a spravedlivým Akirem, tajemnou a přívětivou Tamae nebo zlomyslným a uchvatitelským Dekelem do světa fantasie a pohádek. V knize Pohádky o čarodějích od Ivany Novákové na nás čeká celkem osm propojených povídek, které v sobě skrývají více než jen samotný děj.

Úvodní nadechnutí

Již otevření knihy Pohádky o čarodějích překvapí dětské i dospělé čtenáře svým zaměřením. Nejedná se o pohádky v pravém slova smyslu, jde spíše o příběhy, které svým směřováním zasáhnou naší fantasii a mysl. Jednotlivé kapitoly jsou nositeli boje dobra a zla, které jsou popisovány dramatickým způsobem.

Ponoření se do děje

Jednotlivé příběhy čtenáře svým obsahem nadchnou a zaujmou. Ti zkušenější se do příběhů ponoří a najdou v nich paralely a inspiraci z mnoha jiných pohádek. Příkladem může být postava baby Jagy nebo téměř biblický závěrečný „exodus“ lidí na lodích do bezpečnějších krajin. Byť se Ivana Nováková v příbězích mírně inspiruje, tak zůstává originální a celá kniha tak získává na atraktivnosti, čímž dokáže čtenáře uchvátit a ze svých „spárů“ nepustit.

Propracované charaktery

Jedním z nejvýraznějších prvků knihy Pohádky o čarodějích je úžasné a vynikající vykreslení charakterů nejen hlavních postav. Těch jednotlivými příběhy prostupuje hned několik. Nejvýraznějším zastáncem dobra je hlavní hrdina Akir, který byť je chudým pasáčkem ovcí, tak v sobě nosí velké bohatství – dobrotu srdce. Proti němu stojí zástupce zla Dekel, který je ochoten pro naplnění svých uchvatitelských choutek nejen ničit svět, ale sáhnout i na životy lidí. Jemné pohlaví zastupuje čarodějka Tamae, která Akira miluje a právě její láska a kouzelnické umění je pro hlavního hrdinu oporou.

Pomíjívý čas

Jednotlivé kapitoly oplývají velmi křehkou dynamičností, která spočívá v propojení příběhů, v nichž čas nehraje roli. Ano, právě časová posloupnost příběhů téměř neexistuje, velmi často se cestuje v čase a to jak do minulosti, tak budoucnosti. Právě toto, ale z Pohádek o čarodějích dělá dílo, které stojí za to číst. Možnost přemýšlet o ději a jeho souvislostech je v knize všudypřítomná.

Přidaná hodnota

Impozantní může být i hlubší smysl propojených příběhů, v každém sice vyhrává dobro nad zlem, ale… I postavy ztvárňující dobro dělají rozhodnutí, která mohou být na jedné straně skvělá a prospěšná, ale na druhé mohou někoho ranit. Právě Akir a Tamae, zástupci dobra, se ve svých úvahách nad tímto často pozastavují.

Jazyková úroveň

Ivana Nováková v knize Pohádky o čarodějích využívá mnoho jazykových prostředků a skvěle zapadajících archaických výrazů, které přidávají na čtivosti. Využité jazykové prostředky knize dávají „šťávu“ a energii, která čtenáře pohltí a od knihy nepustí do samého konce.

Závěrem mi dovolte knihu Ivany Novákové doporučit k přečtení všem, kteří se rádi noří do fantastických příběhů, ale také těm, kteří se rádi zamýšlí nad skutky a rozhodnutími, která denně lidé kolem nás dělají, a která nás mohou určitým způsobem ovlivňovat.

Autor: David Manek

Jsi 2392. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail