Jan Nepomucký Autor: Frettie – Vlastní dílo, CC BY 3.0

Sv. Jan Nepomucký je patronem české země, kněží, zpovědníků, lodníků, veslařů, mlynářů a mostů. Dále je druhým patronem jezuitského řádu a spolupatronem Mnichova. Je pomocníkem proti pomluvám a povodním, ochráncem bezpečného putování a šťastného návratu. Světec je rovněž přímluvcem za uchování zpovědního tajemství a za mlčenlivost.

Sv. Jan Nepomucký má svátek 16. května.

Sv. Jan Nepomucký se narodil okolo roku 1345 v tržní osadě Pomuku, v dnešním městečku Nepomuku v jihozápadních Čechách. Byl vysvěcen na kněze a v roce 1383 odchází do italské Padovy, kde na universitě studoval právo. Po návratu do Prahy se stal generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna.

V roce 1393 vypuknul spor mezi českým králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Král hodlal vytvořit další biskupství v Čechách, aby oslabil vliv pražského arcibiskupa. Zamýšlel bohatý kladrubský klášter povýšit na biskupství, připojit k němu západní Čechy, a biskupem ustanovit některého svého příznivce. Tento záměr však bylo možno učinit až po smrti starého kladrubského opata Racka. Když pak opat Racek zemřel, král byl právě na lovu v lesích v okolí hradu Žebráku. Mniši kladrubského kláštera si hned zvolili nového opata Olena a pražský arcibiskup Jan z Jenštejna volbu opata potvrdil. Z plánů českého krále Václava IV. na vytvoření nového biskupství tak nezbylo nic.

Brokofova socha na Karlově mostě; Autor: Ludek – Vlastní dílo, GFDL

Sv. Jan Nepomucký se jednoznačně postavil na stranu pražského arcibiskupa. Panovník dal světce krutě mučit a v noci z 20. na 21. března roku 1393 byl světec shozen z Karlova mostu do Vltavy. Světcovu sochu vždy poznáte podle pěti hvězd na svatozáři kolem jeho hlavy. Těchto pět hvězd prý ukazovalo rybářům místo, kde byl světec nalezen.

Dle legendy byl sv. Jan Nepomucký zpovědníkem královny Žofie. Králi Václavu IV. prý odmítl prozradit fakta, které se dozvěděl při zpovědi královny, a proto ho panovník nechal mučit a hodit do Vltavy. Počátkem 18. století byly prozkoumány ostatky světce a v jeho lebce byl nalezen údajně neporušený jazyk, který zčervenal. Byl to zázračný důkaz toho, že světec hájil svátost mlčení.

Sv. Jan Nepomucký byl svatořečen v roce 1729. Sv. Jan Nepomucký je skutečně světcem lidovým, který i před králem dokázal zachovat zpovědní tajemství. Proto jeho sochy najdete na návsích, náměstích, v polích, na mostech i jinde. Sochy světce společně s lípami tak dotvářejí kolorit české krajiny. Světec je taky velmi uctíván v Bavorsku a zemích latinské Ameriky.

Sv. Janu Nepomuckému bylo v naší zemi zasvěceno mnoho kostelů a na jeho svátek se konaly tradiční poutě. Ve Žďáru nad Sázavou na Zelené hoře stojí poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Poutní kostel byl v první polovině 18. století vystavěn architektem Janem Blažejem Santinim – Aichlem, který byl rodem Ital, domovem však Čech. Své barokní díla obohacoval prvky gotiky, zejména lomenými oblouky. Chrám vybudovaný ve stylu barokní gotiky lze zařadit k vrcholným evropským architektonickým dílům.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou na Zelené hoře byl zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Líbil se ti tento článek? Přečti si i další ze série.

Jsi 5143. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail