Sv. Josef je patronem tesařů a řemeslníků, křesťanských rodin, manželů, dětí a patronem celé církve. Je pomocníkem proti očním chorobám, při těžkých životních situacích a přímluvcem za dobrou smrt. Je záštitou sirotků a mládeže. Sv. Josef má svátek 19. března

Sv. Josef – manžel Panny Marie a pěstoun Ježíše Krista

Sv. Josef, manžel Panny Marie a pěstoun Pána našeho Ježíše Krista, patří mezi Svatou rodinu. Byl potomkem židovského krále Davida, ale živil se jako tesař. Ve starším věku se zasnoubil s Pannou Marií, a když se dozvěděl o Mariině těhotenství, hodlal ji opustit. Ve snu se mu však zjevil anděl, který ho nabádal, aby si vzal Marii za ženu, neboť to co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Marie porodí syna, kterému dáš jméno Ježíš, a on spasí svůj lid od jejich hříchů.

Narození Ježíška v jesličkách v Betlémě

Svatý Josef s novorozeným Ježíšem, Guido Reni, 1635

Sv. Josef si vzal Pannu Marii za ženu a odešli do města Betléma, kde se jim v jesličkách narodil Ježíšek. Ježíška navštívili Tři králové, kteří zároveň králi Herodovi oznámili, že se narodil židovský král. Sv. Josefovi se opět zjevil anděl a vyzval jej i s rodinou k útěku do Egypta, neboť král Herodes se chystá zabít jejich dítě. Sv. Josef posadil Pannu Marii i s Ježíškem na oslíka a vydali se do Egypta. Krutý Herodes nechal zamordovat všechna betlémská nemluvňata. V Egyptě pak sv. Josef, Panna Maria a Ježíšek zůstali až do Herodovy smrti.

O sv. Josefovi je v Bibli ještě jedna zmínka. Když byli Ježíši 12 let, putovala rodina z Nazaretu na velikonoční svátky do Jeruzaléma. Zde se jim Ježíš ztratil, a když jej nalezli, seděl v chrámě a učeně rozmlouval s kněžími a učiteli. Sv. Josef, i když v Bibli nepromluvil ani slovo, se stal váženým světcem, vždyť byl pěstounem Ježíše Krista.

Sv. Josef se stal patronem Českého království a patronem celé církve V roce 1654 se sv. Josef stal patronem Českého království a roku 1870 se stal patronem celé církve. Již v polovině 17. století velmi stoupla obliba tohoto světce mezi našimi lidmi. Jméno Josef se pak stalo nejoblíbenějším mužským jménem u nás, až do poloviny 20. století.

Líbil se ti tento článek? Přečti si i další ze série.

Jsi 5373. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail