Sv. Josef je patronem tesařů a řemeslníků, křesťanských rodin, manželů, dětí a patronem celé církve. Je pomocníkem proti očním chorobám, při těžkých životních situacích a přímluvcem za dobrou smrt. Je záštitou sirotků a mládeže. Sv. Josef má svátek 19. března

Sv. Josef – manžel Panny Marie a pěstoun Ježíše Krista

Sv. Josef, manžel Panny Marie a pěstoun Pána našeho Ježíše Krista, patří mezi Svatou rodinu. Byl potomkem židovského krále Davida, ale živil se jako tesař. Ve starším věku se zasnoubil s Pannou Marií, a když se dozvěděl o Mariině těhotenství, hodlal ji opustit. Ve snu se mu však zjevil anděl, který ho nabádal, aby si vzal Marii za ženu, neboť to co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Marie porodí syna, kterému dáš jméno Ježíš, a on spasí svůj lid od jejich hříchů.

Narození Ježíška v jesličkách v Betlémě

Svatý Josef s novorozeným Ježíšem, Guido Reni, 1635

Sv. Josef si vzal Pannu Marii za ženu a odešli do města Betléma, kde se jim v jesličkách narodil Ježíšek. Ježíška navštívili Tři králové, kteří zároveň králi Herodovi oznámili, že se narodil židovský král. Sv. Josefovi se opět zjevil anděl a vyzval jej i s rodinou k útěku do Egypta, neboť král Herodes se chystá zabít jejich dítě. Sv. Josef posadil Pannu Marii i s Ježíškem na oslíka a vydali se do Egypta. Krutý Herodes nechal zamordovat všechna betlémská nemluvňata. V Egyptě pak sv. Josef, Panna Maria a Ježíšek zůstali až do Herodovy smrti.

O sv. Josefovi je v Bibli ještě jedna zmínka. Když byli Ježíši 12 let, putovala rodina z Nazaretu na velikonoční svátky do Jeruzaléma. Zde se jim Ježíš ztratil, a když jej nalezli, seděl v chrámě a učeně rozmlouval s kněžími a učiteli. Sv. Josef, i když v Bibli nepromluvil ani slovo, se stal váženým světcem, vždyť byl pěstounem Ježíše Krista.

Sv. Josef se stal patronem Českého království a patronem celé církve V roce 1654 se sv. Josef stal patronem Českého království a roku 1870 se stal patronem celé církve. Již v polovině 17. století velmi stoupla obliba tohoto světce mezi našimi lidmi. Jméno Josef se pak stalo nejoblíbenějším mužským jménem u nás, až do poloviny 20. století.

Líbil se ti tento článek? Přečti si i další ze série.

Jsi 3493. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 55 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
KKnihy.cz doporučují: