Ruská ikona zobrazující výjevy ze života Sv. Mikuláše

Sv. Mikuláš je patronem Ruska, Lotrinska, dětí, panen, sedláků, knihařů a námořníků. Světec je přímluvcem za šťastnou svatbu, proti nebezpečí vody a na moři. Je pomocníkem ke znovuzískání ukradených předmětů, proti zlodějům a útočištěm v nouzi. Sv. Mikuláš má svátek 6. prosince.

Svatý Mikuláš, jeden z nejoblíbenějších světců, se narodil kolem roku 280 v řeckém Patrasu, v křesťanské rodině, a již jako mladík přijal nižší duchovní svěcení. Po smrti svých rodičů, rozdal část majetku chudým. Podle legendy se v té době dostal jeden muž do dluhů a aby je splatil, rozhodl se prodat své tři dcery do nevěstince. Svatý Mikuláš po tři noci po sobě vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek peníze a otec tak nejenom splatil dluhy, ale ještě mu zbylo pro dcery na věno.

Svatý Mikuláš chtěl uniknout projevům vděčnosti, a proto se vydal na pouť do Palestiny. Ve městě Myře, na dnešním tureckém území, zemřel v té době biskup a věřící se dohodli, že se biskupem stane ten, kdo následujícího dne vstoupí do chrámu jako první. Tím byl putující sv. Mikuláš a i když zpočátku nechtěl, nakonec se biskupem stal. Svatý Mikuláš žil i nadále v odříkání a pokoře a za panování císaře Diokleciána byl několik let uvězněn. Císař Konstantin roku 313 povolil křesťanství takzvaným Milánským ediktem a svatý Mikuláš byl z vězení propuštěn a opět mohl zastávat svůj biskupský úřad. Zúčastnil se taky roku 325 Nikajského sněmu, který potvrdil hlavní zásady křesťanské víry a pak snad ještě vykonal pouť do Říma. Svatý Mikuláš zemřel okolo roku 345.

Svatý Mikuláš se stal jedním z nejdůležitějších světců jak v pravoslavné tak katolické církvi. Jeho ostatky jsou v jihoitalském městě Bari, do kterého byly převezeny z Myry, kde byl původně pochován, a jeho ostatky zde byly v roce 1087 uloupeny. Jeho štědrost vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce a proto sv. Mikuláš (st. Nicolaus, odvozeně od Santa Claus) naděluje dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku a dalších zemích.

Ke spojení sv. Mikuláše s vánoční nadílkou v zemích střední Evropy však nedošlo. V české tradici o Vánocích naděluje dárky Ježíšek a mikulášská nadílka se odbývala vždy v předvečer světcova svátku. Můžeme tak 5.12. každoročně večer ve všech našich městech a obcích spatřit sv. Mikuláše v doprovodu anděla a čerta, kterak obcházejí rodiny s dětmi. Hodné děti jsou sv. Mikulášem obdarovány především sladkostmi a zlobivé děti jsou sv. Mikulášem kárány. Sv. Mikuláš musí ještě krotit rozezleného čerta. Staletou tradici u nás mají i Mikulášské trhy, na nichž se prodává rozličné mikulášské pečivo a drobné hračky.

Líbil se ti tento článek? Přečti si i další ze série.

Jsi 5194. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail