Mezi nejčastější rady, jak se rychle naučit jazyk, patří vycestovat do zahraničí. „Jiní navštěvují pomaturitní studium angličtiny celý rok, já odjel do Anglie na tři měsíce a moje angličtina je plynulejší než po třináctiletém drilu slovíček a gramatiky ve školní lavici.“

Pochopitelně. Když vycestujeme za hranice republiky, jsme v neustálém kontaktu s novým jazykem, aniž bychom museli navštěvovat jazykové kurzy, a setkáváme se se situacemi, nad kterými bychom se v rodném jazyce ani nepozastavili. V cizím jazyce pro nás však tyto momenty symbolizují nepředstavitelné výzvy.

Ať už si chceme koupit jízdenku na autobus, zeptat se na správný směr nebo požádat o pomoc, jsme zase a znovu jako ty malé bezradné děti, marně pátrající v paměti po tom, jak se řekne slovo kufr a jak utvořit otázku v přítomném čase průběhovém.

V čem spočívá TBL?

TBL (Tasks-based Learning) je učební metoda, díky které si studenti osvojují nový jazyk přirozeně díky simulování autentických situací a známých úkolů běžných v každodenním životě, aniž by při tom opustili firemní kurzy angličtiny ve své rodné zemi.

Hlavní pozornost je přitom věnována úkolu a učený jazyk je v něm nástrojem, který studenti užívají k jeho úspěšnému splnění či dokončení. Samotný úkol (task) je tedy aktivitou, ve které studenti užívají jazyk k dosažení konkrétního výsledku.

Podmínkou je, aby zvolená aktivita odrážela reálnou situaci. Hraní rolí z reálných situací, řešení problému, sdílení informací a zkušeností, toto všechno může být považováno za relevantní a autentický úkol.

Na chvíli ředitelem aneb co je a co není „task“

Za TBL aktivitu přitom nepovažujeme aktivity, při nich je studentům zadán úkol naučit se zpaměti seznamy slovíček či gramatická pravidla. Rovněž aktivity, jejichž podstatou není vyřešení určitého problému, zvládnutí reálné situace a dosažení předem zvoleného cíle s využitím osvojovaného jazyka nemůže být považována za „task“.

Tak třeba úkol, ve kterém si studenti rozdají role (např. ředitel firmy a jeho podřízení) a v rámci svých rolí musí vyřešit určitý úkol nebo najít správné řešení v daném časovém limitu, může být za „task“ považován.

Hlavní výhody metody TBL spočívají v tom, že je jazyk reálně užíván při plnění úkolu skutečného světa, což znamená, že se v rámci jeho plnění uskuteční reálná komunikace a studenti jsou tak nuceni po celou dobu úkolu zvažovat celou jazykovou formu a nesoustředí se pouze na její jeden aspekt (př. pouze na gramatickou správnost předpřítomného času), jak je zvykem u ostatních přístupů jazykového vzdělávání.

Cílem metody TBL je tak integrovat všechny dovednosti zároveň – od přesnosti (gramatické) až k jazykové plynulosti. Díky rozmanitým možnostem při zadávání úkolů nabízí model TBL značnou flexibilitu pro lektory a vede k větší motivaci studentů, ať už studují na základní či střední škole, navštěvují pomaturitní studiumnebo klasické jazykové kurzy.

Evropské jazykové vzdělávání a We Are One

Jazyková škola Brno PELICAN je pověstná tím, že nezahálí a aktivně se zapojuje do nejrůznějších evropských vzdělávacích projektů, díky kterým při svém jazykovém vzdělávání využívá nejrůznějších inovativních metod.

V rámci neziskových aktivit se jazykovka PELICAN, která nabízí mimo klasické jazykové kurzy taky firemní vzdělávání rozmanitých forem, zapojila taky do projektu We Are One, díky kterému se stala (nejen teoretickým, ale i praktickým) zastáncem metody TBL ve spojení s metodou CLIL.

Právě tyto dvě metody se zaměřuje projekt We Are One, jehož cílovou skupinou jsou cizí státní příslušníci, přicházející v těchto dnech do Evropy z různých částí světa. Jejich snaha prosadit se v evropském prostředí je limitována jak nedostatečnou znalostí hostitelské země, do které přišli, tak zejména jazykovou bariérou.

Zaujala Tě metoda TBL a chtěl by ses dozvědět více o další metodě jazykového vzdělávání CLIL a zapojit se tak do inovace jazykového vzdělávání v českém prostředí? Navštiv nás na adrese Lidická 9 nebo na stránkách školy PELICAN, kde se o projektech, na kterých se jazykovka podílí, dozvíš víc. Budeme se těšit!

Tým PELICAN

 

Jsi 2788. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail