Veselí nad Moravou – Vnorovy – Strážnice

Vnorovy

Z Veselí nad Moravou zanedlouho doplujete do přístavu v obci Vnorovy. V přístavu je půjčovna lodí, občerstvení, umývárna, sprcha, wc a taky je zde možnost stanování a konání táboráků. V obci se nachází technická zajímavost, křižuje se zde řeka Morava s Baťovým kanálem. Dominantou pěkné slovácké obce je novobarokní kostel sv. Alžběty Durynské.

Naučná stezka Včelíny ve Vnorovech

Ve Vnorovech, nedaleko plavební komory se nachází naučná stezka Včelíny. Tak si zde můžete trochu protáhnout své tělo. Naučná stezka vede okolo slepého ramene řeky Moravy. Je lemována lužním lesem, najdete zde čápy bílé a volavky bílé, můžete taky spatřit ledňáčky říční a bobry evropské. Je tady ale taky dost komárů.

Tak zase zpátky na loď a již přijíždíte do přístavu ve Strážnici. Přístav má klasické vybavení, půjčovnu lodí, občerstvení, wc a sprchu. Městečko Strážnice vám nabídne mnoho turistických atrakcí.

Strážnický zámek

Ve Strážnickém zámku, původně gotickém vodním hradu, který byl v 19. století přestavěn do dnešní romantizující podoby, si můžete prohlédnout vzácnou knihovnu s 13. tisíci svazky. Jsou zde umístěny, mimo jiné, cenné rukopisy, prvotisky a české tisky z 16. století. Na zámku se nachází taky unikátní sbírka lidových hudebních nástrojů, jediná svého druhu ve střední Evropě. V zámecké galerii se konají pravidelné výstavy, růžový, zelený a žlutý salonek slouží jednak k reprezentačním účelům, ale konají se zde taky koncerty a nejrůznější programy. Zámek je obklopen anglickým parkem.

Skanzen – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici

Strážnický skanzen Autor: Radek Linner, CC BY-SA 3.0

Ve Strážnici se nachází taky skanzen – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. V barokní vstupní budově bývalého panského pivovaru byla zřízena stylová restaurace. Ve skanzenu se můžete seznámit se způsobem života a bydlením obyvatel Slovácka, jak v horských oblastech, tak v nížině Pomoraví, kde se tradičně pěstuje vinná réva. V areálu muzea je umístěno více než šedesát objektů lidových staveb, najdete zde taky zahrady a vinohrady.

Ve Strážnici na náměstí Svobody v barokním domě má sídlo městské muzeum, seznamující návštěvníky se strážnickým regionem. Konají se zde rovněž krátkodobé výstavy. Ve Strážnici je taky několik hodnotných historických památek. Můžete si zde prohlédnout dominantu města, středověkou strážní věž z 15. století, a v jejím sousedství barokní kostel sv. Martina. Pěknou barokní stavbou je kaple sv. Rocha. Na náměstí Svobody, kromě barokní budovy muzea, stojí taky historická radnice s menší věží.

Na velmi pěkně upraveném sousedním Piaristickém náměstí stojí krásný barokní dvouvěžový kostel Panny Marie s obrazem Madony s Ježíškem v průčelí kostela. Kostel je začleněn do areálu budov bývalé piaristické klášterní koleje a gymnázia. Nedaleko náměstí Svobody stojí část někdejší židovské čtvrti s klasicistní synagogou a židovským hřbitovem. Ze zbytku zdejšího městského opevnění jsou působivé zejména bašty městských bran Veselské a Skalické z druhé poloviny 16. století.

V letních měsících se můžete osvěžit na městském koupališti se dvěma bazény, toboganem a minigolfem. V blízkosti koupaliště se nachází autokempink.

Mezinárodní folklórní festival ve Strážnici

Strážnice byla po celá staletí typickým zemědělským městem s vynikající lidovou kulturou a osobitým slováckým krojem. Zejména významná je zdejší tradice hudebního folkloru s cimbálovými muzikami. Ve Strážnici se taky proto již od roku 1946, vždy poslední víkend v červnu, koná Mezinárodní folklórní festival v zámeckém parku a několika přírodních amfiteátrech. V době jeho konání je zde k vidění pestrá směsice krojů z nejrůznějších zemí světa, a celá Strážnice žije lidovou muzikou, tanci a písněmi. Tolik pro milovníky folkloru a teď zase něco pro milovníky krásné přírody.

Přírodní park Strážnické Pomoraví

Na jednom z posledních úseků přirozeného toku řeky Moravy, mezi Strážnicí a Rohatcem, se na ploše přibližně 31 kilometrů čtverečních rozkládá přírodní park Strážnické Pomoraví. V meandrech řeky sice nesmí plout motorové lodě, ale můžete si zapůjčit třeba kánoe a poznávat krásy přírodního parku. V řece je čistá voda, najdete zde taky slepá ramena řeky, mokré louky a lužní les. V lužním lese rostou jasany, duby, olše a topoly, na písčitých březích řeky rostou borovice. Jsou zde čápi i volavky, v písčitých březích řeky hnízdí břehule říční a můžete zde zahlédnout taky bobra. Jen tolik komárů kdyby zde nebylo. Přírodní park Strážnické Pomoraví představuje původní zachovalou lužní krajinu.


Tento článek je součásti miniseriálu Baťův kanál, který pojednává o  historické vodní cestě spojující Otrokovice s Rohatcem. Současně je článek zařazen do velkého seriálu o cyklostezkách.

Jsi 3895. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail