Římané potřebovali velikou armádu k tomu, aby dobyli všechna území své říše. Armáda však byla důležitá taky při zajištění ochrany hranic Římské říše. Limes, aneb hraniční čáry, se staly životně důležitým znakem říšské obrany. Nebyly to, jak se občas tvrdí, neproniknutelné zátarasy. Z vojenského hlediska to byla řada paralerních kordonů, které v případě vážného narušení spustily aktivní protiopatření. Nejvýznamnějším rysem limitů byla jejich návaznost. Vedly bez přerušení nahoru do kopce a napříč údolím a podél všech hraničních řek a pobřeží. Důležitou součástí limitů byly pevnosti s římskými vojáky. Limity byly hranice, k jejímž překročení stačilo běžně zaplatit portorio – poplatek a mít souhlas císařské moci. Kolem limitů a vojenských pevností vznikaly trhové osady, městečka a města. Limity jednoznačně oddělovaly především ta území, která podléhala římské jurisdikci, a ta, která stála mimo ni. Právě díky limitům se Římanům po řadu století dařilo udržovat s barbary spořádané vztahy.

V Africe, která zásobovala Římskou říši obrovským množstvím obilí, hlídkovalo 28 tisíc římských vojáků. Tak jako v jiných římských provinciích zde vznikla síť dobrých cest a silných, stabilních pevností. Zdejší pevnosti tvořila velká skupina opevněných statků, obrácených do pouště.

V pouštích Arábie a Sýrie nechal císař Traianus vystavět množství cest a pevností, aby tak zformoval východní hranici říše.

Na severu bylo třeba větší ostrahy říšských hranic, aby se zamezilo útoků barbarů. Římané tak nazývali tamější, pro ně necivilizované sousední kmeny. Stála hranice mezi řekami Rýnem a Dunajem byla tvořena nejenom těmito řekami, ale i dalšími vodními nádržemi, příkopem a dřevěným ohrazením, hlídaným z věží a vojenských pevností. V Britanii, na severní hranici říše, nechal císař Hadrianus postavit kamennou zeď, nyní známou jako Hadrianova zeď. Kamenná zeď pak byla doplněna řadou vojenských pevností.

Líbil se ti tento článek? Přečti si i další ze série.

Jsi 3620. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail