Bratislavské Staré Město leží pod Bratislavským hradem. Je zde množství vynikajících historických a kulturních památek a řada muzeí a galerií, ve kterých jsou umístěna překrásná umělecká a kulturní díla, a to nejenom slovenského, ale taky evropského a světového významu. Považuji tedy za nutné se v následujícím textu o některých památkách, muzeích a galeriích zmínit, protože Bratislava je vskutku městem kultury.

Katedrála svatého Martina v Bratislavě; Autor: J_Makk, CC BY-SA 2.0,

Dóm sv. Martina, stojící pod Bratislavským hradem byl postaven ve 14. a 15. století. Gotický dóm sv. Martina byl korunovačním kostelem 18 uherských králů a královen. Ze zařízení kostela je velmi cenné olověné sousoší sv. Martina z Tours z první poloviny 18. století od známého vídeňského sochaře Georga R. Donnera. Chrám je obestavěn čtyřmi kaplemi. Tři kaple jsou gotické a v nejmladší barokní kapli sv. Jana Almužníka se nacházejí ostatky tohoto světce. Sv. Jan Almužník je velmi uctíván zejména na Kypru a Kypřané mají taky zájem o převezení relikvií svého národního světce na rodný ostrov. Na vrcholu 85 m vysoké kostelní věži je umístěna pozlacená zvětšená kopie Svatoštěpánské královské koruny, jako připomínka na korunovace uherských králů a královen v tomto kostele.

Stará radnice v Bratislavě; Autor: Gryffindor – Vlastní dílo, CC BY 2.5

Hlavní náměstí je přirozeným centem Starého Města. Náměstí je lemováno krásnými historickými domy, najdete zde taky kavárny a trhové stánky. Na náměstí stojí gotická, později barokně přestavěná Stará radnice s věží. V budově Staré radnice má sídlo Městské muzeum a je zde umístěna velmi zajímavá expozice z dějin města Bratislavy. Před radnicí je umístěna renesanční Rolandova kašna. Z hlavního náměstí se vydáte ulicí Sedlářskou a zanedlouho dojdete na Michalskou ulici, ve které se nachází mnoho luxusních obchodů a restaurací, podobně jako na Pařížské třídě v Praze. Na konci Michalské ulice stojí Michalská věž ze 14. století, která byla původní městskou branou a patřila k městskému opevnění. Její osmiboká nadstavba byla přistavěna počátkem 16. století. V Michalské věži má rovněž sídlo Městské muzeum se zajímavou expozicí o historii městského opevnění a expozici věnované chladným a palným zbraním. Před Michalskou branou se nachází barokní lékárna U červeného raka s původním barokním zařízením, ve které bylo zřízeno muzeum.

Primaciální palác; Autor: LMih – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Na Hlavní náměstí navazuje Primaciální náměstí. Zde stojí Primaciální palác, ve kterém má sídlo Galerie města Bratislavy s expozicí evropského malířství minulých století. Galerie města Bratislavy má sídlo rovněž v Mirbachově paláci na Františkánském náměstí, v severní části městského historického jádra, nedaleko Michalské věže. V Mirbachově paláci je umístěna expozice středoevropského barokního malířství, sochařství a grafiky. Galerie města Bratislavy sídlí taky v Pálffyho paláci v Pánské ulici, v jižní části historického jádra města. Zde je umístěna expozice slovenského malířství a sochařství z přelomu 19. a 20. století a expozice středoevropského malířství a sochařství 19. století.

Slovenská národní galerie na Rázusového nábřeží se nachází na levém břehu Dunaje. Je to komplex barokních budov bývalých vodních kasáren s moderní přístavbou na průčelí. Návštěvníci se zde mohou seznámit s gotickým a barokním uměním na Slovensku a uměním 19. století.

Slovenské národní muzeum má sídlo na Vajanského nábřeží na levém břehu řeky Dunaje, na jižním okraji Starého Města. Jsou zde umístěny přírodovědecké sbírky a to zejména sbírka antropologická, mineralogická a zoologická a velmi zajímavé jsou taky sbírky věnované fauně moří a fauně Slovenska. V sousedství muzea se nachází osobní přístav Danubius. Přístav slouží zájemcům o vyhlídkové plavby po Dunaji a o pravidelnou lodní dopravu do Vidně, Budapešti a dalších dunajských přístavů.

Na Hviezdoslavově náměstí stojí budova Slovenského národního divadla z konce 19. století. Honosná budova divadla dnes slouží jako operní a baletní scéna.

V Bratislavě vedle již zmiňovaného chrámu sv. Martina najdete taky několik dalších zajímavých kostelů. Nejstarším je kostel Zvěstování Panny Marie a bývalý františkánský klášter. Slavnostního vysvěcení kostela se v roce 1297 zúčastnil uherský král Ondřej III. Kostel Povýšení sv. Kříže a klášter klaristek je gotickou stavbou. Gotický kostel má neobyčejně krásnou štíhlou věž. Kostel trinitářů sv. Jana z Mathy a Felixe z Valois je nejkrásnější barokní stavbou v Bratislavě. Patronce Uher sv. Alžbětě Uherské, která se narodila na Bratislavském hradě, jsou v Bratislavě zasvěceny dva kostely. Starší je barokní kostel Alžbětinek. Mladší kostel sv. Alžběty Uherské je známý pod názvem Modrý kostelík. Byl postaven začátkem 20. století ve stylu takzvané maďarské secese.

V Bratislavě je spousta kaváren a restaurací, v letním období s předzahrádkami. Když se tak v letním večeru projdete po nábřeží, zaposloucháte se do šplouchání Dunaje, posedíte v některé z kavárniček a podíváte se na vkusně nasvícený Bratislavský hrad, tak si Bratislavu dozajista zamilujete, a budete se rádi vracet do tohoto hlavního města Slovenska.

Jsi 5551. čtenář tohoto článku. Děkujeme.


Reklama zde napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Jiří Glet
Latest posts by Jiří Glet (see all)
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail